Blekinge Naturbruksgymnasium

Kom  som  du  är!  Bli  vad  du  vill!

VÄLKOMNA TILL BLEKINGE NATURBRUKSGYMNASIUM
Vi är en liten skola som bryr oss mycket om våra elever. Det viktigaste för oss är Du och att Du får bästa möjliga förutsättning för en modern och gedigen utbildning i en trivsam miljö. Oavsett vilken inriktning du väljer, har du möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet. Vi erbjuder även internatboende.

UTBILDNINGAR
Lantbruk - Djur, Växtodling, Gräv eller Högskoleförberedande mot lantbruk Inriktning mot lantbruk ger dig en rolig, varierande och bred yrkesutbildning inom växtodling, lantbruksdjurens skötsel, lantbrukets maskiner, teknik och entreprenörskap. I undervisningen varvas teori med praktik. Du får lära dig bruka jorden, sköta lantbruksdjuren, köra och underhålla moderna lantbruksmaskiner, allt på ett för miljön hållbart sätt. Din utbildning sker framförallt på vårt skoljordbruk. Alla elever får en bra grundutbildning inom lantbrukets alla delar.

Skog - Maskinförare, Skogsvårdare eller Skogsvårdare med högskolebehörighet
Inriktning mot skog är en utbildning för dig som är intresserad av skog och maskiner. Alla elever får en bra grundutbildning i skogens alla delar innan du väljer fördjupning. Du kan läsa mot antingen maskinförare eller skogsvårdare. Du har också möjlighet att välja kompletterande kurser för högskolebehörighet (ex till Skogsmästare). Möjlighet finns till att ta jägarexamen på kvällstid.

Hästhållning - Ridning, Körning eller Högskoleförberedande mot ridning eller körning
Profilen ger dig en bred utbildning i skötsel och hantering av hästar. Du får grunderna i ridning och körning. Vi har ett stort ridhus, en bra terrängbana och en nybyggd paddock. Du har möjlighet att ta med egen häst.

Djurvård - Hund eller Högskoleförberedande mot hund
Detta är en utbildning för dig som har hunden som ditt stora intresse. Du får en grundläggande utbildning i skötsel och hantering av hundar. Vi har bland annat hundstall och uppvärmd hundhall. Du kan ta med din egen hund till internatet.

Hästhållning med naturvetenskaplig profil
Detta är profilen för dig som vill kombinera ett intresse för hästar och natur med naturvetenskaplig behörighet. NA-behörigheten har vi utformat för att vara en bra språngbräda till universitetens naturvetenskapliga utbildningar. Du läser färre yrkeskurser och istället kurser i matematik, fysik och kemi.

Introduktionsprogram
Våra introduktionsprogram vänder sig till dig som saknar behörighet.

ADRESS  
Blekinge Naturbruksgymnasium
Gamla Riksvägen 61
372 62 BRÄKNE-HOBY

Telefon: 0457-61 74 40

Program och profler

Naturbruk:

Djurvård (Profil: Hund)

Hästhållning (Profiler: Ridning eller Körning)

Lantbruk (Profiler: Djur, Växtodling eller Gräv)

Skogsbruk (Profiler: Maskinförare eller Skogsvårdare)

Introduktionsprogram:
Individuellt alternativ Programinriktat val