Trägymnasiet i Ljusdal

Trägymnasiet i Ljusdal utbildar framtidens byggarbetare.

Trägymnasiet är ett fristående gymnasium i Ljusdal som ägs & drivs av en lokal aktör inom träbranschen. Vi utbildar med fokus på att hålla hantverkstraditionen och entreprenörsandan inom byggindustrin levande på orten. Här kan du kombinera ditt stora intresse för snickeri med en gymnasieutbildning. Bygg- och anläggningsprogrammet är ett program med många möjligheter som har inriktningar mot flera yrken i byggbranschen.

Val av yrke
Som elev på Trägymnasiet i Ljusdal kommer du få prova på de olika inriktningarna i åk 1 för att sedan i åk 2 specialisera dig mot ett yrke, du väljer mellan följande inriktningar: träarbetare, murare eller plattsättare. Valet görs på våren i åk 1. Det finns idag en stor efterfrågan på personal inom byggbranschen så chanserna att få en anställning direkt efter gymnasiet är stora.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller gymnasielärling
Som elev på Trägymnasiet kommer du att ha möjlighet att praktisera (APL) minst 15 veckor på en arbetsplats inom byggindustrin. På praktiken kommer du få en del av din utbildning på en arbetsplats och en handledare på företaget som vägleder dig i ditt arbete. Det ligger 4 veckor APL i åk 2 och 11 veckor i åk 3. Genom att komma ut på APL redan i åk 2 öppnas möjligheter för sommarjobb under gymnasietiden. Vi kan även erbjuda våra elever att bli gymnasielärlingar - som lärling får du halva utbildningen på en arbetsplats och den andra halvan gör du i skolan. Våra studenter tar ofta arbete där de haft APL eller lärlingsplats.

Nationell idrottsutbildning - Bandy
Trägymnasiet driver Bandygymnasiet tillsammans med Slottegymnasiet i Ljusdal, det betyder att du som elev kan kombinera dina studier med bandyträning på skoltid. Vi kan erbjuda tre platser per läsår. Vi har ett nära samarbete med Ljusdals bandyklubb, den lokala bandyklubben, och utbildningen är godkänd av Bandyförbundet.

Yrkesexamen eller högskolebehörighet
På bygg- & anläggningsprogrammet kan du välja om du vill ha en yrkesförberedande examen eller en högskoleförberedande examen. Med en yrkesförberedande examen som mål läser du fler yrkeskurser och på så vis breddar du din yrkeskompetens. Har du siktet inställt på en högskoleförberedande examen läser du istället fler kurser i svenska och engelska.

ADRESS 

Träutbildningar i Hälsingland AB
Rattgatan 1
827 35 Ljusdal

Telefon: 0730926429

Program