Malenagymnasiet – Sjöbo utbildningscentrum

Vårt motto: TRIVS DU SÅ LYCKAS DU!

Här börjar framtiden direkt!
Malenagymnasiet i Sjöbo är ett litet gymnasium med ett stort engagemang för yrkesprogram där kvalitet och möjligheter är riktmärke. Alla våra utbildningar sker i ändamålsenliga lokaler och med en modern maskin- och fordonspark. Skolans lärare har gedigen erfarenhet från de olika branscherna och tar din tid och din utbildning på allvar. Den lilla skolan har fördelen av att alla känner varandra och det blir lite av en ”familjekänsla”.

Efter avslutad utbildning på Malenagymnasiet i Sjöbo finns stora möjligheter till arbete. De flesta eleverna blir erbjudna arbete långt innan de avslutat sin utbildning. På Malenagymnasiet kan du välja följande:
Fordons- och transportprogrammet: Lastbilsförare
Bygg- och anläggningsprogrammet: Anläggningsmaskinförare
Introduktionsprogram för dig som inte är behörig.

Malenagymnasiet finns också alternativ för dig som saknar behörighet till gymnasiet.

ADRESS
Malenagymnasiet
Verkstadsgatan 2A
275 39 SJÖBO

Telefon: 0416-270 51