Distra Gymnasium

Våra program
Välkommen till Distra! Ett av Stockholms vassaste yrkesgymnasium med program som:

  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Programinriktat val mot Bygg/Försäljning
  • Yrkesintroduktion mot Bygg/Försäljning
  • Yrkesintroduktion med specialpedagogisk profil mot Bygg

Fotbollsprofil
Samtliga av våra program kan kombineras med fotbollsprofil! Där garanterar vi cirka 300 timmar träning och fotboll på dina tre år hos oss, samtidigt som du jobbar mot att fixa en yrkesexamen inom handel eller bygg! Läs mer på www.fotbollsprofil.com.

Du kommer ha 17 klasskamrater i din klass!
Du läste rätt. Hos oss består genomsnittsklassen av 18 elever på Byggprogrammet och 22 elever på Försäljnings- och serviceprogrammet. Det gör att du får mycket tid tillsammans med läraren och slipper kämpa för att få hjälp och handledning.

Tre veckor klassiska skolämnen, tre veckor yrkesämnen!
Hos oss läser man i perioder. Man läser sina klassiska skolämnen i tre veckor och sedan sina yrkesämnen i tre veckor. Det gör att man aldrig hinner tröttna på något, får fokusera och gå djupare i färre ämnen åt gången och alltid har något att se fram emot.

Koncentrerade skoldagar!
Hos oss börjar skoldagen 09.00. Modern forskning visar att en senare skolstart ger piggare elever som lär sig mer. Vi har tagit den forskningen på allvar. Du läser två ämnen per dag, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Inga håltimmar eller spring mellan salar gör att vi kan sluta 15.00 varje dag.

Stockholms nöjdaste elever?
Enligt Skolinspektionens egna Skolenkät 2019 hittar du några av Stockholms nöjdaste elever. Vi ligger LÅNGT över rikets snitt på samtliga mätpunkter gällande såväl trygghet, utmaning som bra lärare! Det är vi stolta över.

Branschrekommenderad skola
Vi är en av två av Stockholm Stads branschrekommenderade skolor där Sveriges Byggnadsindustrier har inspekterat och godkänt vår höga kvalitét! Det gör att kommande arbetsgivare kan anställa elever från Distra och veta att deras utbildning är i toppklass i Sverige. Vårt Försäljningsprogram är en av två certifierade handelsutbildningar i Stockholm av Handelsrådet.

Vill du veta mer?
Boka ett personligt möte med oss så berättar vi mer!

ADRESS
Distra Gymnasium
Instrumentvägen 45
126 53 STOCKHOLM

Program

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad, plåtslageri eller måleri
Försäljnings- och serviceprogrammet
Programinriktat individuellt val mot Försäljning eller Bygg
Yrkesintroduktion mot Bygg eller Handel
Yrkesintroduktion med specialpedagogisk profil mot Bygg