Marina läroverket

Alla våra utbildningar ger möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier på högskolan.

Den marina profilen skapar förutsättningar att nå våra mål och vi vet att kombinationen teori och praktik leder till fördjupad kunskap.

Utbildningarna är unikt utformade kring respektive inriktning. Alla genomför delar av utbildningen på skolans båtar och skepp.

Våra långseglingar ger förutom äventyr, upplevelser och erfarenheter personlig utveckling och vänner för livet.

Tiden i gymnasieskolan ska vara lustfylld och rolig samt ge en god grund för fortsatta studier eller yrkesliv - vi erbjuder allt detta.

Marina läroverkets övergripande mål är att våra elever:
• Mår bra • Utmanas och lyckas • Behåller intresset •

Beteendevetenskap:
Ledarskap och kommunikation inom Samprogrammet

Ledarskapsutbildningen inom samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap vänder sig till dig som är intresserad av mellanmänskliga relationer och som vill förstå hur grupper av människor fungerar och hur de kan utvecklas.
Vi kombinerar spännande studier i samhällsfrågor, teorier kring ledarskap och grupputveckling med personlig utveckling. För oss är samarbete viktigt både på våra fartyg, ute i naturen och i klassrummet. För att trivas hos oss bör du vara intresserad av människor och samhälle samt vilja utveckla dig själv som ledare och gruppmedlem i nära samarbete med dina klasskamrater.

Ekonomi:
Företagande och entreprenörskap inom Ekonomiprogrammet

Entreprenörskapsutbildningen inom ekonomiprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur man startar och driver småföretag. Vi jobbar med utmaningar som baseras på fall direkt från verkligheten. Själva grundidén är att du lär dig om företagande genom metoder som i så hög grad som möjligt liknar de situationer som företagare ställs inför varje dag, såsom att utvecklas och arbeta med andra i gemensamma projekt, att du har regelverk att följa och att du lär dig av egna och andras misstag. Vi provar i liten skala på företagande i olika former för att avsluta utbildningen med ett eget företagande i form av UF, Ung företagsamhet.

Marinteknik:
Service och reparation inom Marinteknikprogrammet

Vill du jobba med båtar?
Marinteknik är en gymnasieutbildning för dig som vill jobba med service och reparation av fritidsbåtar och motorer. Det finns ett stort behov av kunniga marintekniker både på servicevarv, hos båttillverkare, i butiker, hos grossister och inom försäljning. Du får möjlighet att ta olika certifikat som Förarbevis Maskinisten och Fartygsbefäl klass VIII under din utbildning. Under utbildningsresor på segelfartyg ingår praktiskt sjömanskap och navigation. Du kommer att göra praktik i branschen för att skapa erfarenheter och kontakter för framtiden. Utbildningen ger möjlighet till grundläggande högskolebehörighet.

Marinbiologiutbildningarna:
Marinbiolog/Miljö och vatten inom Naturbruksprogrammet

Utbildningarna vänder sig till dig som har ett intresse för miljöfrågor och det som finns under ytan i våra sjöar och hav. Vi kombinerar praktisk och teoretisk naturvetenskap för att ge dig goda grunder för vidare studier på högskolan och/eller ett yrkesliv inom kunskapsområdet.
I inriktningen Marinbiolog får du genom individuella val och garanterat utökad kurs särskild behörighet till vidare studier inom naturvetenskap och teknik. För att lyckas med utgången mot vidare studier måste du förutom biologi tycka att matte, fysik och kemi är roligt.
Du kan också välja en tydligare yrkesutgång, inriktningen Miljö och vatten. För att lyckas med yrkesutgången måste du gilla att vara ute i naturen, tycka om att resa och att möta människor.

 

ADRESS
Marina läroverket
STOCKSUNDS HAMN

Besök: Hamnvägen 2, 182 78 Stocksund
Telefon: 08-85 32 00

Program

EK – Företagande och entreprenörskap
NB – Marinbiolog/Miljö och vatten
SA – Ledarskap och kommunikation
MX – Marinteknik, service och reparation