NTI Gymnasiet Södertörn

Inom nästan alla yrken på dagens arbetsmarknad efterfrågas någon form av IT-kompetens - ett behov som ökar hela tiden. På NTI Gymnasiet Södertörn vill vi rusta dig som elev för morgondagens digitaliserade samhälle, varför IT är någonting som genomsyrar all vår undervisning oavsett vilken inriktning eller program du väljer.

NTI gymnasiet Södertörn startade 2001 som en av de första fristående skolorna med IT-inriktning och hette då IT-Gymnasiet Södertörn. IT genomsyrar undervisningen mer än någonsin för våra 250 elever – oavsett program och inriktning. Vårt gymnasium ligger i Campus Flemingsberg, ett attraktivt område på frammarsch. Vi har till exempel KTH, Södertörns högskola och Technology and Health som närmaste grannar. Vår målsättning är att ge eleverna en stabil grund att stå på – vare sig det handlar om fortsatta högskolestudier eller arbete.

Vi lär oss tillsammans
På NTI Gymnasiet Södertörn lär vi oss tillsammans. Därför spelar det ingen roll om du saknar vissa tekniska kunskaper eller den kreativa ådran - den utvecklar vi med hjälp av varandra!

Innovativ miljö
Hos oss får alla lov att utvecklas utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt. De stora idéerna börjar ofta med ett litet intresse, vilket vi ger dig möjlighet att
utforska ihop med oss i vår innovativa miljö.

GEMENSKAP
Engagerade och kunniga lärare utvecklar eleverna även utanför lektionstid – exempelvis inom programmering, LAN och estetiska projekt. En aktiv elevkår och flera roliga events året runt.

Hos oss kan du läsa
NTI Teknik | Teknikprogrammet | Inriktning Informations- och medieteknik
Här läser du en högskoleförberedande program med fokus på programmering, matematik och ingenjörskap. Till exempel får du lära dig mer om webbutveckling och digitala medier.

NTI IT | El- och energiprogrammet | Inriktning Dator- och kommunikationsteknik
Detta är ett yrkesförberedande program med 15 veckors praktik vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden direkt efter examen.

NTI Design | Estetiska programmet | Inriktning Estetik och media
Designprogrammet är ett högskoleförberedande program med fokus på grafisk design och kommunikation. Till exempel får du lära dig använda Adobeprogrammen för att kunna uttrycka dig både konstnärligt och kommersiellt.

Yrkesintroduktion mot El-och energiprogrammet
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till vårt yrkesprogram El- och energi-programmet inriktning dator och kommunikationsteknik (EE: IT & Nätverk). På yrkesintroduktionsprogrammet får du läsa både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i samt ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Efter din tid i yrkesintroduktion kan du välja att söka till vilka program och skolor du önskar, förutsatt att du uppnår behörighet till gymnasiet.

 

ADRESS
NTI Gymnasiet Södertörn
Röntgenvägen 19, 141 52 HUDDINGE

Telefon: 08-556 408 50

Program

NTI Teknik | Teknikprogrammet | Inriktning Informations- och medieteknik

NTI IT | El- och energiprogrammet | Inriktning Dator- och kommunikationsteknik

NTI Design | Estetiska programmet | Inriktning Estetik och media

Yrkesintroduktion mot El-och energiprogrammet