REFIS

REFIS, BRANSCHSKOLAN FÖR BLIVANDE ELEKTRIKER OCH VVS-MONTÖRER

REFIS, Rör- och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm är skolan för dig som är intresserad av ett tekniskt yrke. Du vill ha ett fritt och ansvarsfullt yrke med goda framtidsutsikter. Kurserna som du behöver för att få din högskolebehörighet kan du läsa inom programmet.

OM VÅR SKOLA
REFIS är en icke-vinstdrivande gymnasieskola som ägs av Installatörsföretagen (IN). Skolan ligger på Liljeholmen, nära tunnelbana, tvärbana och bussar. På REFIS får du praktisk och teoretisk utbildning från första skoldagen. Det ingår 12 veckor praktik under årskurs 1 och 2. Årskurs 3 är du gymnasial lärling och är ute på praktik 3 dagar varje vecka.

PÅ VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET får du lära dig installation, service och underhåll av värme och
sanitetssystem, samt installationsregler och bygglagstiftning. Inom inriktningen VVS kan du bland många andra arbeten bli VVS-montör, projektör eller så vidareutbildar du dig till VVS-ingenjör, projektledare eller konstruktör. EL-OCH ENERGIPROGRAMMET ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, samt kunskaper i energi- och miljöfrågor och säkerhet. Inriktningen Elteknik leder till yrken som elektriker inom installation eller eldistribution. Du kan också vidareutbilda dig till projektledare, elkonstruktör eller elingenjör.

UTBILDNING MED KVALITET
REFIS är ett branschcertifierat VVS College från Yrkesnämnden. VVS-college har ett nära samarbete med företag och branschen och representanter från företagen bedömer elevernas gymnasiearbete.

REFIS är ett ETG College, ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept inom elteknik. Det innebär att lärlingstiden integreras i den treåriga utbildningen. De elever som klarar samtliga kurskrav, yrkestester och yrkeskontroller, genomfört minst 600 h APL och fått godkänt på Elsäkerhetsprovet, samt det veckolånga Yrkesprovet får ett ECY-certifikat. På så sätt kan eleven ta anställning som förstaårsmontör, enligt Installationsavtalet, direkt efter avslutad utbildning.

Ett branschcertifierat VVS College och ETG college ger eleverna förutsättningarna att få de kunskaper som företagen förväntar sig att de ska ha när de slutar skolan.

DU BEHÖVS
Behovet av kvalificerade yrkespersoner inom dessa områden är stort och genom att välja REFIS väljer du en väg mot en framgångsrik och givande karriär inom VVS- och elbranschen.

TA DEL AV EN UTBILDNING SOM LEDER TILL JOBB!

Välkommen till REFIS!

ADRESS 

REFIS
Box 440 57
100 74 STOCKHOLM

Besök: Lövholmsvägen 2, Liljeholmen
Telefon: 08-447 61 00