STFG, Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Vi har allt som du behöver för att bli redo för arbetslivet: engagerade och yrkeskunniga lärare, en stark gemenskap och fullt utrustade lokaler med den senaste tekniken. Vi har en el- och hybridhall, svetsverkstad, två lastbils- och personbilsverkstäder, egen körgård, fordonssimulatorer samt en välutrustad fordonspark. Här kan du välja mellan att bli Personbilsmekaniker, Lastbilsmekaniker eller Yrkesförare för lastbil. Yrkesutbildningar som leder till att grundläggande högskolebehörighet.

SKOLAN
Skolan ligger i Kungens Kurva och utbildar elever till framtidens tekniker och yrkesförare redo att möta ett föränderligt samhälle. Skolan arbetar ständigt med kvalitetshöjande åtgärder utifrån elevernas och branschens perspektiv. Att samarbeta med branschen är viktigt för att skolan tillsammans med företagen ska utbilda eleverna mot de reella krav företagen och skolmyndigheter ställer på utbildningens kvalité.

Eftersom STFG är en relativt liten skola, så skapar vi en lärakänna-kultur mellan elever och personal där ingen blir anonym vilket motverkar all eventuell diskriminering.

APL (Arbetsplatsförlagd utbildning)
APL är tänkt att knyta ihop teori och praktik. APL är viktig för att eleverna ska få möta de reella krav yrket ställer och förstå den yrkeskultur som råder inom branschen. APL bidrar också till utveckling av bland annat servicekänsla, miljötänkande, kvalitet i det tekniska utförandet och förståelse av företagets villkor. Under tre år är eleverna ute i ungefär 20 veckors APL. Eftersom skolan har ett nära samarbete med branschen så är möjligheterna till arbete 100 procentig.

ADRESS
STFG
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva

Program

På STFG erbjuder vi på Fordons- och transportprogrammet, FT
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport
Anpassad gymnasieskola med inriktning fordonsvård och godshantering