Bergstrands Utbildningar Uppsala

För dig på väg till ett viktigt jobb!

Yrkesplugget blir

Bergstrands Utbildningar

www.bergstrandsutbildningar.se

ADRESS

Bergstrands Utbildningar
Gymnasium – Vuxenutbildning
Hansellisgatan 21, 754 50 UPPSALA

Telefon: 018-418 86 30

Program

BA - Husbyggnad,
BA - Mark och Anläggning,
FT - Personbilsteknik
FT - Transportteknik