Bergstrands Utbildningar Uppsala

För dig på väg till ett viktigt jobb!

Bergstrands Gymnasium Uppsala förbereder dig som elev för ett framtida framgångsrikt yrkesliv. Hela 9 av 10 elever får jobb efter avslutad utbildning!

Våra utbildningar består till stor del av arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att eleverna utbildas på riktiga arbetsplatser!

Välkommen!
Läs mer på beut.se/gymnasium-uppsala

Fordons- och transportprogrammet
Gillar du att sitta bakom ratten eller att mecka med bilar? Här lär du dig om olika fordon, trafikregler och lagar som gäller för transporter.

Försäljnings- och serviceprogrammet
Du får de kunskaper som behövs för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Du kan välja mellan inriktningarna husbyggnad eller mark och anläggning. Oavsett vilken inriktning du väljer leder utbildningen till ett viktigt och roligt jobb!

ADRESS

Bergstrands Utbildningar
Gymnasium – Vuxenutbildning
Hansellisgatan 21, 754 50 UPPSALA

Telefon: 018-418 86 30

Program