Wilhelm Haglunds Gymnasium

Praktiker, teoretiker eller både och?

Wilhelm Haglunds gymnasium är en friskola som erbjuder en stimulerande och kreativ utbildning i trygg och trivsam miljö. Vi är en liten skola med stort engagemang där varje elev blir sedd och där personal och elever har nära kontakt.

Skolan arbetar målmedvetet med motivation, stöd och stimulans för att våra elever ska trivas, känna sig sedda och lyckas väl i sina studier, oavsett nivå och lärarna finns tillgängliga för eleverna under hela arbetsdagen.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla hela människan och hälsa är ett prioriterat område. Hållbar utveckling och FN:s globala mål är en viktig del av undervisningen, så att eleverna kan skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande lokala och globala miljöfrågorna.

Om utbildningen
På Wilhelm Haglunds gymnasium erbjuder vi det treåriga industritekniska programmet med inriktning produkt- och maskinteknik. Under utbildningen har du möjlighet att läsa in den särskilda behörighet som krävs för tekniska utbildningar på universitet och högskolor, som till exempel civil- och maskiningenjör.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med teknikföretag i regionen och vi jobbar med det modernaste inom teknik och maskiner för att våra elever ska motsvara de höga förväntningar som ställs av våra samarbetspartners inom näringslivet.

Med en examen från oss kan du börja jobba som industritekniker direkt efter skolan eller gå vidare till högre studier vid universitet och högskola. Du kommer att ha stor arbetslivserfarenhet, aktuella teoretiska och praktiska kunskaper inom ditt yrke och inte minst - vara attraktiv på arbetsmarknaden!

Kreativa idéer blir verklighet
I vår moderna verkstad blir många kreativa idéer verklighet! Här är arbetet ”på riktigt” och leds av lärare med erfarenhet och kompetens från yrkesområdet industriteknik. Vår teknik och våra produktionsmaskiner motsvarar det senaste inom högteknologisk utrustning vilket också gör att eleverna är mycket väl förberedda för praktik och yrkesliv.

I årskurs två får eleverna prova på att driva eget företag inom UF – Ung Företagsamhet. Eleverna utvecklar då en egen produkt som sedan tillverkas i vår verkstad och marknadsförs och säljs på den årliga UF-mässan.

Praktik och sommarjobb
På Wilhelm Haglunds gymnasium gör du sammanlagt minst 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) på till exempel Sandvik Coromant i Gimo eller på något annat teknikföretag i regionen. Eleverna erbjuds också sommarjobb där de har praktiserat under läsåret.
Under tredje läsåret erbjuds eleverna att göra sin APL på något av Sandviks företag utomlands. Varje år reser eleverna till länder som Japan, USA, Kina, Indien eller Italien.

ADRESS  
Wilhelm Haglunds Gymnasium
Gymnasievägen 2
747 40 GIMO

Telefon: 0173-850 64

Program

Industritekniska programmet, IN: inriktning Produkt- och maskinteknik