FAR – redovisnings- och lönekonsulter

Gillar du siffror och vill jobba med människor?

Redovisnings- och lönekonsulter jobbar med ett företags ekonomi- och personalfrågor. Du arbetar i ett team, där arbetsuppgifterna är breda och omväxlande och du får möjlighet att lära dig ett yrke från grunden. Oavsett om du vill börja jobba efter gymnasiet eller efter yrkes- eller högskolestudier är detta en framtidsbransch som erbjuder många karriärvägar.

Redovisningskonsulten jobbar nära kunden med redovisning, hållbarhet och digitalisering
Redovisning är siffror, så klart. Men som redovisningskonsult hjälper du inte bara dina kunder med bokslut och årsredovisningar – utan också med hållbarhetsfrågor, IT-säkerhet och digitalisering. Ditt mål är att kundens affärer ska gå så bra som möjligt – samtidigt som du utvecklas i din egen yrkesroll.

Lönekonsulten är lika oumbärlig i familjeföretaget som i den internationella koncernen
Rätt lön, rätt semester, rätt förmåner och rätt pension – som lönekonsult är du spindeln i nätet för företagets alla medarbetare. Detta är ett yrke att växa i, från enklare administration till digitala system- och organisationsutveckling. Hur vill du växa som lönekonsult?

Hållbarhet, redovisning och digitalisering är grundpelarna i framtidens revision

Som revisor kan du jobba på stora, internationella revisionsbyråer eller på byråer med stark förankring i det lokala näringslivet. Oavsett vilket kommer du att ingå i ett team, där ni tillsammans möter kundernas utmaningar och möjligheter till utveckling.

En revisionsbyrå har många olika företag och organisationer som kunder och arbetet är därför väldigt omväxlande. Som revisor är det ditt jobb att granska kundens ekonomiska redovisning, upptäcka eventuella fel och kontrollera att redovisningen följer aktuella lagar och regler. Om kunden gör en hållbarhetsredovisning granskar du den också.

I rollen som revisor är du helt opartisk vilket innebär att din granskning skapar såväl trygghet för anställda och ägare som trovärdighet i relationen till kundens externa kontakter. När du lär dig mer om företaget du granskar har du också möjlighet att ge råd som förbättrar verksamhetens rutiner och arbetssätt.

Fler och fler företag sammanställer en redovisning över sitt hållbarhetsarbete, parallellt med den ekonomiska redovisningen. Det innebär att specialistkompetens inom hållbarhet blir alltmer eftertraktat.

I takt med att flera moment inom redovisning och revision digitaliseras har du stora möjligheter att få specialistkompetens inom till exempel AI-baserade verktyg för ekonomer.

ADRESS
FAR – branschorganisation för redovisnings- och lönekonsulter, skatterådgivare och revisorer