Västerbottens läns landsting – Biomedicinsk analytiker

Världens bästa* …

Biomedicinska analytiker 

Vill du bli en av oss?
Biomedicinska analytiker är en av Socialstyrelsen legitimerad yrkeskategori som jobbar vid laboratorier, inom forskning eller sjukvård (främst laboratoriemedicin eller fysiologi). Att vara biomedicinsk analytiker innebär att man får det bästa av två världar, nämligen utmaningen och belöningen från både medicinen och naturvetenskapen.

Läs mer om vår värld på  www.vll.se/jobbochframtid

*Landstingets vision: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning!

ADRESS
Västerbottens läns landsting
901 89 UMEÅ

Telefon: 090-785 70 00