Fyrisskolan

Studierna på Fyrisskolan har fokus på hållbarhet, miljöfrågor, förnybar energi på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Vi arbetar i projekt över flera ämnen där Du får lära dig mer om hur människan, naturen och moderna tekniker samspelar.

SPELPROGRAMMERING på Teknikprogrammet
Här lär du dig programmera genom att skapa datorspel, allt från 2D till 3D och Virtual Reality. Vi använder oss av Oculus Quest som VR-miljö, Unitys spelmotor,
Blender för att skapa 3D-grafik och Rokoko för motion capture.

INDUSTRIDESIGN på Teknikprogrammet
Här lär du dig att formge allt från kastrulllock till bilar. Målet är att ta fram produkter som fungerar i sitt sammanhang. Du kommer att få lära dig och få fördjupade kunskaper i CAD, bild- och form och konstruktion för att skapa prototyper med hjälp av bland annat 3D-skrivare.

INGENJÖRSSPÅRET på Teknikprogrammet
Som ingenjör kan du arbeta med planering, konstruktion och utveckling av nya produkter. Här fördjupas och breddas dina kunskaper i de klassiska kurserna inom fysik-, matematik- och teknik för att förbereda dig väl inför efterkommande studier på universitet och högskolenivå.

BIOTEKNIK på Teknikprogrammet
Du kommer att få lära dig om bioteknik och göra avancerade laborationer t.ex. PCR-tester och framställa självlysande bakterier. Profilen ger maximal behörighet till högre studier och du får det bästa från både teknik- och naturprogrammet.

UTLAND på Samhällsvetenskapsprogrammet
Det samhällsvetenskapliga programmet har en stark internationell prägel med fokus på hållbar utveckling och miljö. Programmet har en stor öppenhet mot omvärlden och andra kulturer, därför kommer utbildningen på samhällsprogrammet delvis vara förlagd utomlands. Utlandsförlagd utbildning ger dig som elev
internationell erfarenhet och förståelse för andra kulturer, och du får nya vänner och kontakter. Studier visar dessutom att utlandsstudier gör att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

GRÖN ENERGI på Naturvetenskapsprogrammet
Studierna har fokus på energi och miljöfrågor och batterier. Du får bland annat lära dig hur solceller, biobränslen och vätgasdrift fungerar samt vilken miljöpåverkan de har. För att hitta lösningar på framtidens utmaningar behövs dina kunskaper i biologi, kemi och fysik.

TEKNIKCOLLEGE
Fyrisskolans teknik- och naturvetenskapsprogram är certifierade inom Teknikcollege. Certifieringen innebär bland annat att du är garanterad att utöka antalet kurser med 300 poäng.

GYMNASIEINGENJÖR, påbyggnadsår på Teknikprogrammet
Programmet vänder sig till dig som vill studera ett extra år för att få mycket goda möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet.

ADRESS
Fyrisskolan
Götgatan 17-21, 752 22 UPPSALA

Telefon: 018-727 97 00

Program

Spelprogrammering:TEINF
Industridesign: TEDES
Ingenjörsspåret: TETEK
Utland: SABET
Grön energi: NANAT