Realgymnasiet Norrköping

Hos oss kan du maxa dina möjligheter. Vi ger dig behörigheterna du behöver, behörighet för vidare studier och yrkesbehörighet för att börja jobba direkt efter gymnasiet. Du får engagerade lärare och mentorer och praktiskt lärande i spännande branscher där du kommer behövas i framtiden.

Högskolebehörighet till alla
Hos oss kan du läsa den grundläggande högskolebehörigheten inom 2500 poäng eller 2800 poäng. Du som elev behöver inte välja extra kurser som ger grundläggande behörighet, men det är möjligt att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

För vissa universitets- och högskoleutbildningar krävs mer än grundläggande behörighet. Därför erbjuder vi dig också möjligheten att läsa särskild behörighet till flera av våra programfördjupningar. Om du är intresserad av att bli till exempel polis, jurist eller lärare ger den samhällsvetenskapliga fördjupningen dig behörighet för vidare studier.

Särskild behörighet inom matematik gör dig behörig till ett naturvetenskapligt basår, som ger dig fullständig naturvetenskaplig behörighet och möjlighet att plugga till bland annat veterinär och läkare. Kontakta din skola för mer information om vilka särskilda behörigheter som erbjuds.

Samarbete med branschen
Alla våra program grundar sig i verkligheten. Det innebär att du som elev genomför delar av dina studier ute på ett företag. På så sätt kan du vara säker på att du får de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som du också får värdefulla kontakter för framtiden.

Heltidsmentorer
Du har tillgång till en mentor för den personliga utvecklingen under hela studietiden. Mentorn fungerar som länken mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Du blir sedd varje dag och har en trygg vuxen att vända sig till. Mentorn bidrar även till ett tryggt klimat på skolan och är en viktig hjälp i studierna utan att vara betygssättande, det gör lärarna.

ADRESS 
Realgymnasiet Norrköping
Kungsgatan 53
602 33 NORRKÖPING

Telefon: 011-194250

Program

Ridning, NB
Djurpark, NB
Naturturism, NB
IT - support, EE
IT - tekniker, EE
Teknik, TE