Perstorp Tekniska Gymnasium

Personlig skola med utbildningar för framtiden
-jobba eller plugga vidare direkt efter studenten

I stort sett alla branscher behöver unga människor med tekniska kunskaper. Genom att plugga en teknisk gymnasieutbildning öppnar du många dörrar till spännande vidareutbildningar och jobb. Vi är ett tekniskt gymnasium med stor kompetens och de viktiga kontakterna med branschen.

Vi har en stark teamkänsla på skolan. Hos oss ska alla känna sig trygga, bli sedda och ha chansen att nå sina mål. Vi har hög lärartäthet och extra resurser. Sedan skolan startade 1996 har 97 % av eleverna gått ut med godkända examensbevis. I skolenkäten som Skolinspektionen genomför varje år i gymnasiets åk 2 svarade 96 % av skolans elever att de är nöjda med sin skola och 100 % att de har studiero på lektionerna.

Praktik – på riktigt
Hos oss kan du läsa Industritekniska programmet, El- och Energiprogrammet och Teknikprogrammet. På de två första programmen får du dubbel kompetens: yrkes- och högskolebehörighet. Det innebär att du kan välja att studera vidare på högskola efter gymnasiet, eller att börja arbeta. Teknikprogrammet är till för dig som vet att du vill studera vidare – men du får också praktik vilket är ovanligt för detta program. Praktik och studiebesök, både i Sverige och utomlands, är en viktig del av utbildningarna. Vi ingår i Teknikcollege och har sedan flera år ett nära samarbete med flera nationella och internationella företag. Det ger dig praktisk erfarenhet och kontakter för framtiden.

Branschen behöver dig
Vill du studera vidare till ingenjör, mikrobiolog, läkare eller något helt annat inom kemi, läkemedels- eller livsmedelsbranschen? Eller vill du jobba direkt som processoperatör, laboratorietekniker, industrielektriker eller automationselektriker? Branschen behöver unga människor med tekniska kunskaper och många av våra elever har jobb innan de tagit studenten. Pluggar du hos oss, går du en ljus framtid till mötes

Adress:

Perstorp Tekniska Gymnasium
284 80 PERSTORP

Telefon: 0435-376 80

Program

EE - El- & energiprogrammet, inriktning automation
IN - Industritekniska programmet, inriktning process
TE - Teknikprogrammet, inriktning Produktionsteknik

Skolans profil

Studiero, gemenskap och fantastiskt god mat!