JENSEN gymnasium Eskilstuna

För dig med höga ambitioner

Välkommen till oss på JENSEN! Vi söker dig med höga ambitioner i skolan och i livet. Vi tror på dig och dina drömmar och därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier och framtida yrkesliv.

Bildning är målet – studier i fokus
Vi har en stark studiekultur på våra skolor där fokus är på kunskap och bildning i alla ämnen. Vi satsar på riktig kurslitteratur, läsning samt ditt skrivande. Vi vill ge er elever de bästa förutsättningarna för att nå studieresultat som ni kan vara stolta över, nu och i framtiden. På JENSEN gymnasium får du tänka och uttrycka dig fritt. Vi har högt i tak för att kunna diskutera och se problem ur vitt skilda perspektiv.

Pröva det lästa i praktiken
Att få pröva det lästa i praktiken är en viktig del i hur vi jobbar på JENSEN. Det kan vara genom skarpa case eller genom att starta eget företag. Vi jobbar för att du ska våga pröva nytt, fatta beslut och köra. På flera av våra program kan du läsa Ung Företagsamhet. Det innebär att du och ditt team startar ett eget företag och får en unik chans att utveckla praktiska förmågor. Schema som på universitetetVi tycker att det är slöseri med din tid att du ska ha håltimmar och långa raster i skolan. Därför har vi gjort ett schema som liknar det på universitet och högskola. Under för- eller eftermiddag har du undervisning och under resten av dagen har du egen studietid. Alltså läser du färre ämnen parallellt, mer som på högskolan och mindre som på grundskolan. Du har mer sammanhängande egen arbets-tid på för- eller eftermiddag då du tar ansvar för egen instudering eller går på läxhjälp/SMART-study.Coachande lärare Vad är skillnaden mellan en lärarcoach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare? Vi har hämtat inspiration från idrottens
tränare. Din coach lär känna dig, följer upp hur det går, peppar, utmanar och vägleder dig för att du ska sätta ribban högt och
såklart lyckas nå dit!

Hälsoprofil
Din hälsa, utveckling och studieglädje är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande skolgång. Om du mår bra, både fysiskt och psykiskt, blir du också mer motiverad och kan nå högre studieresultat. Därför tar vi på oss att som skola ta mer ansvar på riktigt kring våra elevers hälsa på flera plan. Hos oss får du sätta upp hälsomål parallellt med dina studiemål och vi tränar dig i att ta ansvar för din egen hälsa!

Adress

JENSEN gymnasium
Rademachergatan 34
632 20 ESKILSTUNA

Program

EK- EKO, Företagsekonomi
EK- EKO, Juridik
NA -NAT Natur
NA -NAT, Life Science
SA - BET, Kriminologi
SA - BET, Psykologi
TE - INF