NTI Gymnasiet Stockholm

NTI Gymnasiet i Stockholm startade 2003 och är centralt beläget mellan T-centralen och Odenplan. Vår väletablerade skola har en tradition av goda resultat och våra elever vill nå långt, är ambitiösa, målinriktade och trygga. Eftersom den tekniska utvecklingen i samhället aldrig har gått snabbare är det vår uppgift att erbjuda en utbildning som förhåller sig till den. Vi använder oss därför av den senaste tekniken som blir en naturlig del av undervisningen och där kan du fördjupa dig inom ditt valda ämne och ta dina kunskaper till nya nivåer.

Heltidsmentorer
Under dina tre år på skolan kommer du att ha en lärarutbildad mentor som arbetar heltid med att coacha dig i din skolgång. Eftersom mentorerna inte har någon undervisning kan de fokusera på att till exempel stötta dig med studieteknik, planering, mål och motivation. Heltidsmentorerna har ett nära samarbete med undervisande lärare och skolans elevhälsoteam, vilket medför att du som elev har nära till stöttning i alla skolrelaterade frågor. Våra mentorer har en helhetsbild av dina studier samt den huvudsakliga kontakten med hemmet, och arbetar både individuellt och i helklass för att du som elev ska nå din fulla potential!

Certifiering
Alla elever på skolan erbjuds möjligheten att göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden genom att certifiera sig! Du kan skaffa certifikat inom bland annat Adobe Suite (Illustrator, Indesign, Photoshop), Microsoft (MTA, MTC) samt Cisco (CCNA), vilket är ett utmärkt tillägg på ditt CV som därmed ökar dina chanser när du söker arbete. Självklart hjälper skolan dig att nå målen som krävs för att klara certifikatet.

Modern teknologi
NTI Gymnasiet Stockholm arbetar för att hålla sig uppdaterat med modern teknologi som kan användas i undervisningen. Vi har nyligen uppdaterat våra labbsalar och vi har även inslag av VR och AR. På skolan finns det tillgång till ett välutrustat makerspace där du kan låta kreativiteten flöda då du kan skapa egna tryck på tröjor, programmera symaskinen att brodera in ett mönster på en piké, spela VR-spel och printa din egen skapelse i någon av våra 3D-skrivare.

Klubbverksamhet
Har du något intresse som du brinner för utanför skolan? Då har du möjlighet att gå med i någon av våra elevklubbar! Vi har till exempel matteklubb, animeklubb, fotbollsklubb, brädspelsklubb, makerspaceklubb och en LAN-klubb som anordnar LAN på skolan två gånger per år. Är det något du saknar? Starta en egen klubb! Alla klubbar drivs helt av våra elever och välkomnar elever från samtliga program.

Internationella relationer
Hos oss finns dessutom möjlighet till spännande internationella möten. Är du intresserad av att skapa kontakter utomlands? Vi har ett etablerat utbyte med en skola i Japan, dit en grupp elever och personal åker varje år för att delta i undervisning och lära sig mer om kulturen. Vi erbjuder dessutom möjligheten att ha sin APL utomlands där vi har kontakter med företag i England, Irland, Spanien och Portugal.

NTI Gymnasieingenjör - TE4
Efterfrågan på gymnasieingenjörer är stor. Därför erbjuder vi vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år med inriktning mjukvarudesign. TE4 ger dig värdefull kunskap inom yrkesrelevanta områden genom studier och praktik vilket leder till en yrkesexamen med goda möjligheter till jobb.

ADRESS
NTI Gymnasiet Stockholm
Crafoords Väg 12
113 24 Stockholm

Program

NTI IT (EE) Dator- och kommunikationsteknik
NTI TEKNIK (TE) Informations- och medieteknik
NTI DESIGN (ES) - Estetik och media
NTI Gymnasieingenjör – Vidareutbildning i mjukvarudesign i form av ett fjärde tekniskt år