Rudbeck

HOS OSS FINNS MÖJLIGHETERNA!

På Rudbeck studerar ungefär 2200 elever och vi har runt 200 anställda. Detta bidrar till en fantastisk mångfald som vi är mycket stolta över.
När du går på Rudbeck får du en individuell studieplan och ett individuellt schema som är format utifrån dina val. Vi har ett unikt stort utbud av kurser som du kan välja bland. Vi har inga färdiga fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Du bestämmer själv och har stora möjligheter att påverka din utbildning.

MENTORSGRUPPER
Vi har inte traditionella klasser. Istället har vi mentorsgrupper, som består av max 16 elever. Du tillhör samma mentorsgrupp under hela din studietid. Under ditt första år läser du det mesta tillsammans med din mentorsgrupp. I årskurs 2 och 3 läser du tillsammans med de som har gjort liknande val som du. Då träffar du elever från andra program och andra årskurser. Din mentorsgrupp träffar du en gång i veckan på mentorstiden.
Detta skapar ett mycket stort kontaktnät och du kommer att få uppleva många spännande möten.

LÄRPLATTA TILL ALLA
När du börjar på Rudbeck får du låna en personlig iPad. Den moderna informations- och kommunikationstekniken blir en naturlig del i undervisningen.

TRYGGHET OCH STÖD
För oss är det viktigt att du känner dig trygg och mår bra. Vi försöker alltid se till hela din livssituation. Vi har många stödjande resurser som hjälper dig under din tid här på Rudbeck.

ADRESS
Rudbeck
Malla Silfverstolpes väg 3
192 51 SOLLENTUNA

Telefon: 08-579 218 30

Program

AST - Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet

Löpargymnasiet - Riksidrottsgymnasium, Nationellt godkänd idrottsutbildning

Orienteringsgymnasiet - Nationellt godkänd idrottsutbildning

Särskilda varianter - Naturvetenskapsprogrammet musik, Samhällsvetenskapsprogrammet musik