Rudbeck

På Rudbeck studerar ungefär 2300 elever och vi har över 200 anställda. Hos oss finns en fantastisk mångfald som vi är stolta över.

Rudbeck är en kommunal gymnasieskola i Sollentuna. Vi har många fina lokaler som är utrustade med den senaste tekniken och programvaran.

Mentorsgrupper
När du börjar på Rudbeck kommer du att tillhöra en mentorsgrupp och du tillhör den mentorsgruppen hela din studietid. I årskurs 1 läser du de flesta kurserna tillsammans med din mentorsgrupp.

Det unika med Rudbeck
Det är framför allt i årskurs 2 och 3 du kommer att märka av vårt unika schemasystem. Ditt schema utformas efter dina individuella val och undervisningsgrupperna utgörs av elever som gjort liknande val som du.

På lektionerna möter du elever från olika program och olika årskurser, just för att ni valt samma kurs. Vårt kursbaserade system påminner en del om högskolestudier. Du träffar fortfarande din mentorsgrupp på mentorstiden en gång i veckan.

Du får möjlighet att skapa ett stort kontaktnät och du kommer att få uppleva många spännande möten.

Intressanta och roliga kurser
Vi har inga färdiga fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har. Istället låter vi dig välja kurser fritt från vårt stora kursutbud. Du bestämmer om du vill fördjupa dig i kurser kopplade till ditt program och inriktning eller om du istället väljer att bredda dig och läsa tvärvetenskapligt.

Många stödjande resurser
För oss är det viktigt att de elever som behöver stöd och hjälp får det. Vi har flera skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger som samarbetar i team kring eleverna.

ADRESS
Rudbeck
Malla Silfverstolpes väg 3
192 51 SOLLENTUNA

Telefon: 08-579 218 30

Program

EE, El- och energiprogrammet
Elteknik

EK, Ekonomiprogrammet
Ekonomi, Juridik

ES, Estetiska programmet
Estetik och media

HU, Humanistiska programmet
Språk

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ, Individuellt alternativ specialpedagogisk verksamhet, Programinriktat val, Språkintroduktion

NA, Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

SA, Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskap

TE, Teknikprogrammet
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap, Teknik fjärde året

AST
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Riksfriidrottsgymnasiet
Riksidrottsgymnasium, Nationell idrottsutbildning

Orienteringsgymnasiet
Nationell idrottsutbildning

Särskilda varianter
Ekonomiprogrammet musik
Naturvetenskapsprogrammet musik
Samhällsvetenskapsprogrammet musik