Bruksgymnasiet

– vi lyckas tillsammans!

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas med dina studier, utveckla dig själv och förbereda dig inför framtiden. Vi har skickliga, engagerade lärare och ett starkt elevhälsoteam som hjälper dig att nå dina mål – varje dag!

UPPLEV UTBILDNING AV HÖG KVALITET
Med ett stort utbud av program och kurser, hög lärartäthet och samarbete med näringsliv och högskola får du möjlighet att utveckla dig själv och förbereda dig inför kommande arbetsliv och studier. Du får tillgång till utvecklande praktikplatser där du kan skapa kontakter för framtiden. För att skapa en god studiemiljö undervisar vi i både stora och små grupper så du kan träffa nya kamrater och få mycket tid med dina lärare. Vi har resurstid på schemat där det finns tid för grupparbete, läxläsning eller extra hjälp så du kan nå högre mål.

STARTA FÖRETAG GENOM UF
I samarbete med Ung Företagsamhet (UF) erbjuder vi en möjlighet att driva eget företag som en del av studierna.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN
På Bruksgymnasiet är internationella frågor en stor del av undervisningen. Som elev på Bruksgymnasiet erbjuds du att söka till flera av de utbytes- och samarbetsprojekt som vi har tillsammans med skolor och arbetsplatser i andra länder. Vi har de senaste åren besökt Rom, Barcelona, Paris, Berlin, Dublin och Ossett. Det finns också möjlighet att göra en del av sin yrkespraktik (apl) i ett annat land.

TA DEL AV GEMENSKAP OCH TRADITIONER
I din resa mot en minnesvärd student får du ta del av föreställningar, intressanta föreläsningar, gemensamma temadagar, stämningsfulla avslutningar och tävla om den prestigefyllda Brukspokalen. För att få en bra start på gymnasietiden deltar alla ettor på kick-off.

Lyckas och utvecklas, bli motiverad och utmanad tillsammans med oss!

ADRESS 
Bruksgymnasiet
Box 42
747 02 GIMO

Besök: Gymnasievägen 1

Telefon: 0173- 866 00

Program

El- och energiprogrammet, EE Automation, Elteknik
Ekonomiprogrammet, EK  Ekonomi, Juridik
Estetiska programmet, ES Bild och formgivning, Musik, Teater
Fordons- och transportprogrammet, FT Personbil
Försäljnings- och serviceprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet, NA Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL Kök och servering
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
Vård- och omsorgprogrammet, VO
Introduktionsprogram: Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, Språkintroduktion