Lerums gymnasium

VI UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN

Lerums gymnasium ligger i ett grönt parkområde alldeles intill Säveån. Den trivsamma omgivningen går också igen i den sociala miljön på skolan; Lerums gymnasium ligger i topp i Göteborgsregionen när det kommer till trygghet bland eleverna. På skolan arbetar uteslutande behöriga och kompetenta lärare. Hög kvalité och social hållbarhet är något som präglar elevernas tid.

Våra program
Vi har ett brett och attraktivt utbud av program och inriktningar. Vår skola ska vara en möjligheternas skola där du har chansen att förverkliga dina drömmar. Oavsett vilken utbildning du väljer kommer du att möta behöriga, duktiga och engagerade lärare. Lärare som sätter dig i centrum och som förmår att göra utbildningen angelägen och intressant.

Ung företagsamhet
Varje år tar ett antal elever chansen att bli entreprenörer. Under ett läsår startar de ett företag i projektet Ung företagsamhet, UF, och driver det från affärsidé till bokslut Projektet präglas av glädje, nyfikenhet och uppfinningsrikedom; men framför allt får eleverna värdefulla kunskaper för sin framtid. Lerums gymnasium utsågs 2020 till årets UF-skola i Göteborgsregionen.

FN-rollspel
En av de återkommande höjdpunkterna på Lerums gymnasium är det årliga FN rollspelet. Här intar elever från samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet rollen som ambassadörer för någon av FN:s medlemsländer. I förhandlingarna och debatter övar eleverna på att hitta gemensamma lösningar på internationella problem och konflikter. Rollen som FN-delegat ger också praktisk erfarenhet att hålla tal inför hundratals personer i den fina Dergårdsteatern.

Skola för mänskliga rättigheter
Lerums gymnasium är en Amnesty International-certifierad skola för mänskliga rättigheter. Det innebär att frågor om mänskliga rättigheter är en del av undervisningen.

Globala målen
En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid. Vi på Lerums gymnasium vill vara med och göra skillnad. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Därför arbetar vi med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hos oss genomsyras utbildningen av målen för hållbar utveckling oavsett vilket program som du går på.

ADRESS
Lerums gymnasium
Alingsåsvägen 9
443 35 Lerum

Telefon: 0302-52 20 60

Program

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Introduktionsprogrammen
Anpassad gymnasieskola

Idrotter

RIG, segling (riksidrottsgymnasium)
NIU, innebandy, segling, klättring (nationellt godkänd idrottsutbildning)
LIU, ridning, fotboll, bordtennis, ishockey, individuell idrott (lokal idrottsutbildning)