HANTVERKSYRKEN

Som hantverkare arbetar man ofta i en tradition som bygger på äldre teknik. Ofta använder man händerna i arbetet, men även olika verktyg och maskiner. Hantverkaren ansvarar i regel för hela arbetsgången, från råvara till färdig produkt.
I regel krävs lång praktisk erfarenhet för att bli en skicklig hantverkare. Ofta krävs också konstnärlig förmåga. Hantverkare arbetar ofta som egna företagare. De slår sig ibland samman i kollektiv för att få ned kostnaderna genom att gemensamt utnyttja dyrbara maskiner och verktyg.
Arbetsmöjligheterna inom yrket beror på yrkeskunnandet men även på förmågan att kunna sälja sina produkter och tjänster. Inom många hantverksyrken finns det möjlighet att avlägga gesällprov och med tiden ta mästarbrev. Hantverksyrken har en stor bredd när det gäller material och arbetsformer. Olika arbetsuppgifter inom området kan till exempel vara att arbeta med:

  • Konstsmide
  • Omklädning av möbler
  • Konsthantverk
  • Bröd, kakor och tårtor

I området Hantverk har vi gjort ett urval av hantverksyrken. Vissa yrken som också betraktas som hantverksyrken, hittar du i andra kapitel. Det gäller till exempel frisörer och målare.