NATURBRUK

De yrken som ryms inom området lantbruk, skogsbruk och trädgård kan sammanfattas som den gröna sektorn. Gemensamt för många av yrkena är att man arbetar nära naturen och att man ofta får arbeta med händerna och med kroppen. 
Många av yrkena inom jordbruk och skog har förändrats genom ny teknik. Arbetsmiljön har blivit bättre, maskiner utför de tunga uppgifterna och datoriseringen har gett fler kvalificerade arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter inom området kan vara:

  • Arbete med djurskötsel eller rådgivning inom jordbruket
  • Arbete på en gård med djur, maskiner eller med växtodling
  • Arbete med hästar eller med sällskapsdjur
  • Plantering eller avverkning i skogen
  • Skötsel eller planering av trädgårdar
  • Forskning och utveckling inom jordbruk och skog 

Inom lantbruket går utvecklingen mot färre men större gårdar. De flesta lantbrukare är idag egna företagare med ett antal personer anställda, vilket gör att kunskaper inom ekonomi är värdefulla. Likaså är det många skogsarbetare som driver egna företag istället för att vara anställda.