SANERING OCH RENHÅLLNING

Det finns många olika arbetsuppgifter inom sanering och renhållning. Arbetar man med städning eller tvätt är det miljön på arbetsplatser, i andra lokaler och i hemmen det handlar om. I andra yrken kan man till exempel arbeta med:

  • Vård och skydd av naturen
  • Renhållning, till exempel sanering och sophämtning
  • Återvinning och källsortering

Kraven på utbildning varierar. Inom renhållning och städning får man ofta utbildning på arbetsplatsen. Kunskaper om material, ny teknik och nya arbetsmetoder krävs.