Järnvägsjobb

Järnvägsbranschen, en klimatsmart framtidsbransch

Järnvägen erbjuder en fantastisk bredd av yrken. Oavsett om du brinner för ekonomi, juridik, teknik, miljö eller vill förbättra samhället. Eller tycker om att lösa praktiska problem, inspirera och leda andra kan du hitta ditt drömjobb här.

Vissa yrken kan du jobba med direkt efter gymnasiet, andra kan du söka efter att du har gått en speciell yrkesutbildning. Det finns också yrken som du behöver ha gått på universitet eller högskola för att kunna jobba med.

Lokförare
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning. Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget. Utbildning: YH-utbildning lokförare.

Signaltekniker
Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem som kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och noggrann problemlösare. Efter el- och energiprogrammet krävs en utbildning inom järnvägsspecifik signalteknik. Underhåll och akut felavhjälpning av järnvägens signalsystem, revisioner av växlar och ställverk samt service på vägskyddsanläggningar. Utbildning: Grundläggande utbildning i signalteknik.

Business Advisor
Som konsult får du arbeta med att hjälpa många olika aktörer inom järnvägsbranschen – allt från privata, offentliga, svenska och internationella verksamheter. Järnvägsbranschen är internationell – då kan jobbet också blir det! Arbetet innebär flera olika roller som exempelvis projektledare, anbudsansvarig, processledare, testansvarig och som rådgivare i nya tågupphandlingar. Den röda tråden i ditt arbete är att du tillsammans med kunder jobbar för att stärka järnvägens konkurrenskraft.