Ovako Bar AB Smedjebacken

Vårt stål i dess olika former bidrar till många olika företags framgång och utveckling – därmed är vi med och utvecklar framtiden! Vi gör högkvalitativt specialstål av skrot och är faktiskt nordens största återvinnare.

Ovako Bar AB i Boxholm består av ett Mediumvalsverk, Finvalsverk, Vidareförädling- samt Färdigställningsavdelning. Med vårt högpresterande stål utvecklar ingenjörer världen över avancerade klimatsmarta produkter och redan idag finns vårt stål i några av världens bästa bilar, lastbilar, vindkraftverk och skogsmaskiner. Ovako finns på flera orter i Sverige och i över 30 länder globalt. I Boxholm är vi idag cirka 240 anställda som tillsammans arbetar mot vår gemensamma vision:

”Innovative steel for a better engineered future”

VILKA JOBB KAN VI ERBJUDA?
I framtiden behöver vi duktiga medarbetare inom många områden, t ex ingenjörer, tekniker, mekaniker, elektriker, CNC-operatörer och processoperatörer.

VILKEN UTBILDNING KRÄVS?
Ståltillverkning är en högteknologisk bransch som ställer stora krav på kompetens och yrkesskicklighet och passar både tjejer och killar. Är du intresserad av att arbeta inom stålbranschen bör du välja teknik- eller industriprogrammet.

Går du vidare till universitet eller högskola kan du t ex välja teknisk eller ekonomisk inriktning. Vi har även ett lärlingsprogram för dig som gått ut gymnasiet.

OM OVAKO
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Med vårt högkvalitativa stål som dessutom har 80 % lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet ger vi kunder möjlighet att skapa innovativa och klimatsmarta slutprodukter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 800 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.