Svenska kyrkan Linköping stift

Många möjligheter

Med människor genom hela livet Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med omfattande verksamhet både nationellt och internationellt. Vi möter människor i alla åldrar, genom hela livet, i vardagen och vid stora högtider. Vi är samhällsaktör och bevarare av vår gemensamma kulturskatt. Vi är bärare av Guds ord och budskapet om människors lika värde. Vi arbetar för en rättvisare värld och ett hållbart klimat.

Mångfald av kompetenser
Inom Svenska kyrkan ryms många olika yrken och kompetenser, såsom präster, diakoner, vaktmästare, kyrkomusiker, administratörer, ekonomer, kommunikatörer,  församlingspedagoger, m fl. Vi behöver medarbetare med olika utbildning och bakgrund; människor som är intresserade av människor, av tro och av livet; människor som vill bygga framtidens kyrka.

Här finns svenska kyrkan
Vi finns i hela landet och på många ställen i världen. Man kan arbeta lokalt i en församling, regionalt på stiftsnivå, nationellt och internationellt.

Arbeta i Svenska kyrkan
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift under fliken ”Kontakt” och ”Att arbeta i Svenska kyrkan”. Där hittar du kontaktuppgifter till rekryteringsansvariga.