Svenska kyrkan Linköping stift

Många möjligheter

Med människor genom hela livet
Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med omfattande verksamhet både nationellt och internationellt. Vi möter människor i alla åldrar, genom hela livet, i vardagen och vid stora högtider. Vi är samhällsaktör och bevarare av vår gemensamma kulturskatt. Vi är bärare av Guds ord och budskapet om människors lika värde. Vi kämpar för en rättvisare värld. ungresurs.nu

Mångfald av kompetenser
Inom Svenska kyrkan ryms många olika yrken och kompetenser, såsom präster, diakoner, vaktmästare, musiker, administratörer, ekonomer, kommunikatörer, pedagoger, m fl. Vi behöver medarbetare med olika utbildning och bakgrund; människor som är intresserade av människor, av tro och av livet; människor som vill bygga framtidens kyrka.