Fundo

Fundo – Aluminiumgjuteriet med minimalt
CO2 avtryck för avancerade lättviktslösningar

Fundo gjuter och bearbetar artiklar i aluminium för främst tunga fordon, marina applikationer samt skandinavisk verkstadsindustri. Vi finns i Charlottenberg i västra Värmland ca 5 km från norska gränsen i lokaler som har en yta av 16 000 m2 i markplan. Vi är idag ett gjuteri med minimalt CO2 avtryck och står väl rustade för att hjälpa våra kunder att möta krav på minskad klimatpåverkan i hela värdekedjan. Fundo ägs av Sibbhultsverken Group sedan 2014.

Råvaran
Jämfört med de flesta andra vanliga metaller har aluminium låg smältpunkt och lämpar sig därför utmärkt att gjuta i formar av stål för produktion av större serier med god totalekonomi och kvalitet med låg miljöpåverkan. Flergångsformarna av stål kallas kokiller i vår bransch och de kan hålla för 20 000 till 100 000 gjutningar.

Fundo gjuter normalt i de återvunna legeringarna AlSi10Mg och AlSi8Cu3 samt vid krav på krockegenskaper även i de primära legeringarna AlSi7Mg0,3 och AlSi9Mg.

Processerna
Fundo smälter och varmhåller aluminium med el sedan mer än 40 år för bästa kvalitet och låga materialförluster. Den induktionssmälta metallen renas sedan via impellerbehandling med gas från oxider.

Vid invändiga hålrum som ej kan åstadkommas med rörliga slider i gjutverktygen används engångskärnor av sand.

På Fundo finns lågtrycksgjutmaskiner. Vi har f n åtta lågtrycksgjutmaskiner, varav hälften är inordnade i liner för produktion av så väl mindre som större volymer.

I Fundos anläggning i Charlottenberg finns även vaggjutmaskiner i olika storlekar. Vi har ett tjugotal vaggjutmaskiner inordnade i liner.

Fundo har tre anläggningar för värme-behandling av utskiljningshärdbara aluminiumlegeringar, varav två är automatiska.Många av de gjutna produkterna vidareförädlar vi också genom maskinbearbetning i CNC maskiner.

Framtid
Aluminium, och då särskilt återvunnen aluminium, är och kommer att förbli ett utmärkt konstruktionsmaterial då dess vikt bara är en tredjedel av järn per liter. Den pågående elektrifieringen av världens fordonsflotta kommer att behöva aluminiumkomponenter. Det i kombination med vårt mycket låga CO2avtryck gör att vi ser ljust på framtiden. Så vill du ha ett framtidsyrke så är Fundo ett bra alternativ.

ADRESS

Fundo Components AB
Emterudsvägen 3
671 31 Charlottenberg

Telefon: 0571-768300

Yrken

Gjutare
Underhållsmekaniker
Ingenjör

Program

Teknisk högskoleutbildning