Domsjö Fabriker

Vi gör mer av trädet!

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil. Vi gör mer av trädet - vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig!

Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen. Genom ett ständigt pågående utvecklingsarbete skapas många spännande framtidsprodukter från vårt bioraffinaderi.

Domsjö Fabriker är en del av High Coast Innovatin Park, ett kluster för världsledande utveckling och innovation inom bioekonomi och digitalisering, strax utanför Örnsköldsvik.