Holmen skog

Vill du ha möjlighet att utvecklas, ta spännande vägar i yrkeslivet och samtidigt göra verklig nytta? På Holmen är du med och skapar en hållbar framtid. För samhället och kunderna – men också för dig själv.

Vi odlar hus, vi odlar förändring Holmen odlar hus. Det betyder att vi brukar skogen framtidssmart för virkets skull. Av resterna tillverkar vi kartong och pappersprodukter. Vi producerar också energi från vind och vatten på vår mark. När vi odlar hus, odlar vi samtidigt förändring. Våra skogar binder kol och våra produkter ersätter fossila material och energikällor. Vi gör klimatnytta och hjälper omvärlden att ställa om för framtiden. I den omställningen har du en verklig möjlighet att bidra.

Vårt framtidssmarta skogsbruk
Att skapa värdefull skog är kreativt, stimulerande och ibland utmanande. Resultatet av våra åtgärder, eller avsaknad av åtgärder, påverkar skogens utveckling under lång tid och skapar förutsättningar för kommande generationer. Det innebär ett stort ansvar och ger viktiga perspektiv.

Jobba med naturens och teknikens möjligheter Vi som arbetar på Holmen har en mängd olika bak-grunder – men vi delar alla viljan att skapa en hållbar framtid. Det är i naturen och tekniken vi hittar kraft att föra utvecklingen framåt och lösningar på både stora och små utmaningar.

En stark och öppen företagskultur
Våra värderingar mod, engagemang och ansvar utgör hjärtat i vår företagskultur. Tillsammans driver vi utvecklingen i en öppen och välkomnande organisation som uppmuntrar till nytänkande och mod att våga utmana gamla sanningar.

ADRESS
Holmen Skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik

Yrken

Program

Bygg och anläggningsprogrammet, BA
Naturbruksprogrammet, NB

Skogliga utbildningar finns vid Sveriges lantbruks-universitet (SLU) på olika platser i landet, samt vid Linnéuniversitetet. Det finns även skogliga yrkesskolor med olika fokusområden runt om i landet samt naturbruksgymnasium och maskinförarutbildningar.