Svenska kyrkan Härnösands stift

Med människor genom hela livet

Med ett arbete i Svenska kyrkan möter du människor i olika åldrar och livssituationer.

Hit kommer de nyblivna föräldrarna som vill låta döpa sitt barn, hit kommer den som drabbats av sorg. I församlingshemmen möts spralliga småbarn som är med i gruppverksamhet och äldre som söker en stunds gemenskap. Hit kommer glada och nyfikna tonåringar för att få prata om livet och konfirmeras. Svenska kyrkan har en stor kör- och musikverksamhet. Kyrkan finns också med på sjukhusen, i det militära, på företag och i kommunens krisgrupper.

Det finns olika inriktningar att välja mellan när man arbetar i kyrkan.

Arbete med barn och unga
kyrkans förskola, barn- och ungdomsgrupper.
Utbildning: fritidsledarutbildning, förskollärarutbildning, barnskötare.

Diakon
kyrkans sociala arbete.
Utbildning: universitetsutbildning inom vård och omsorg, socionomutbildning, diakonutbildning.

Församlingspedagog
med ansvar för pedagogiskt arbete i barn-, ungdoms- och vuxengrupper.
Utbildning: församlingspedagogutbildning.

Kanslipersonal
administration, ekonomi, kyrkoregister, juridik, förvaltning med mera.
Utbildning: ekonomiska och administrativa program på olika nivåer.

Kommunikatör
Intern och extern kommunikation.
Utbildning: Kommunikations- eller journalistutbildning.

Kyrkogårdspersonal, vaktmästare
skötsel av kyrkogårdar, service vid gudstjänster, expeditionsarbete, fastighetsskötsel.
Utbildning: trädgårdsutbildning, vvs- och fastighetsutbildning med mera.

Kyrkomusiker
gudstjänstmusik, körverksamhet, konserter.
Utbildning: kantor – folkhögskola, organist – musikhögskola.

Präst
gudstjänster, undervisning, själavård
Utbildning: teologiska universitetsstudier, prästutbildning.