Valmet

Teknik för en bättre framtid

Vill du veta mer om ett företag som inte bara är tekniskt framstående, utan också en stark förespråkare för hållbarhet och innovation? Då ska du läsa om Valmet, ett globalt teknikföretag som hjälper sina kunder att omvandla för-nybara resurser till hållbara resultat.

VAD GÖR VALMET?
Valmet är ett företag som erbjuder processteknik, automation och tjänster för pappers-, massa-, energi- och bioproduktindustrin. De har över 19 000 medarbetare i mer än 30 länder och har en omsättning på cirka 5,5 miljarder euro. Valmet har varit verksamt sedan slutet av 1800-talet och har en lång historia av innovation och utveckling.

VAD BETYDER HÅLLBARHET PÅ VALMET?
Hållbarhet är kärnan i Valmets affärsstrategi och verksamhet. De är fast beslutna att ta målmedvetna steg mot en mer hållbar framtid. Genom sin teknik och sina tjänster hjälper de sina kunder att tillverka produkter från förnybara resurser, såsom trä, biomassa och återvunnet material. Valmet tror att teknik spelar en avgörande roll för att minska klimatförändringarna och den globala uppvärmningen.

Valmet strävar ständigt efter att förbättra miljöeffektiviteten inom sin verksamhet. Deras processteknik, automation och tjänster är utformade för att förbättra råvaru-, energi-, vatten- och kemikalie-effektiviteten. De minskar också sina egna utsläpp av växthusgaser och avfall.

Valmet främjar också ett samhällsansvar. De skapar en engagerande arbetsmiljö och lägger stor vikt vid hälsa och säkerhet för sina medarbetare och samarbetspartners. De deltar också i utvalda lokala program och arbetar nära universitet och globala forskningsorganisationer.

HUR ÄR VALMET INNOVATIVT?
Valmet är stolta över sina 1300 patenterade uppfinningar. De arbetar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar för att omvandla förnybara resurser till hållbara resultat. De utvecklar bland annat teknik för att producera biobränslen, biokemikalier och bioplaster från biomassa. De utvecklar också teknik för att producera papper och kartong med högre kvalitet och lägre miljöpåverkan.

Valmet är också engagerat i att utveckla unga talanger och erbjuder flera utbildningsprogram för dem som är intresserade av teknik, innovation och hållbarhet. Här är några av deras initiativ:

  • Valmet Graduate Program: Detta program riktar sig till nyutexaminerade studenter med en passion för teknik och hållbarhet. Under programmet får deltagarna möjlighet att arbeta med spännande projekt, lära sig från erfarna kollegor och utvecklas inom sitt område.
  • Sommarpraktik: Valmet erbjuder sommarpraktikplatser för studenter. Detta ger unga talanger möjlighet att få praktisk erfarenhet och insikt i företagets arbete.
  • Lärlingsprogram: Valmet samarbetar med tekniska skolor och erbjuder lärlingsprogram för studenter som vill specialisera sig inom teknik och industri. Deltagarna får praktisk träning och handledning från erfarna yrkespersoner.
  • Forskningsprojekt: Valmet samarbetar med universitet och forskningsinstitut för att driva innovativa forskningsprojekt. Studenter har möjlighet att delta i dessa projekt och bidra till framsteg inom teknik och hållbarhet.

HUR KAN DU LÄRA DIG MER OM VALMET?
Om du är intresserad av att bli en del av Valmets arbete och lära dig mer om teknik, hållbarhet och innovation, rekommenderar jag att du utforskar deras officiella webbplats: www.valmet.com. Där kan du hitta mer information om deras produkter, tjänster, kunder, karriärmöjligheter och nyheter.

ADRESS

Valmet
851 94 Sundsvall

Telefon: 060-16 54 00