Region Västmanland

Hej!
Hos oss kan du arbeta med nästan vad som helst.
Vi har över 300 yrken i vår organisation. Vi arbetar med allt
från hälso- och sjukvård till kultur, kollektivtrafik och regional
utveckling för att alla invånare i Västmanland ska få ett så bra
liv som möjligt. Det är det som är vårt uppdrag. Och det är vi
stolta över. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet
och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.
Läs mer och lär känna oss på regionvastmanland.se/jobb