Region Västmanland

Hej!
Hos oss kan du arbeta med nästan vad som helst. Vi har över 300 yrken i vår organisation. Vi arbetar med allt från hälso- och sjukvård till kultur, kollektivtrafik och regional utveckling för att alla invånare i Västmanland ska få ett så bra liv som möjligt. Det är det som är vårt uppdrag. Och det är vi stolta över.
Läs mer och lär känna oss på regionvastmanland.se/jobb

Välkommen r mitt i livettill en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.