Svensk Elektronik

Bli en del av Sveriges mest hoppfulla bransch!

Svensk elektronikindustri fortsätter att växa och har anställt fler än den genomsnittliga svenska industrin det senaste decenniet. Dessutom är lönsamheten fortsatt god och spås förbli så under överskådlig framtid. Det visar en färsk kartläggning av branschen.

Sverige är ett av världens främsta industriländer. En stor del av anledningen till det är vår världsledande framställning och utveckling av elektroniksystem. Elektroniksystem ingår i allt fler produkter och utgör en allt större och viktigare del i produktionskedjors och utveckling inom flera branscher. Digitalisering och elektrifiering är bara några av de samhällstrender som gör att branschen spås fortsätta att växa, i synnerhet i Sverige.

- Vår senaste kartläggning av branschen visar att tillväxten är fortsatt mycket god och förutsättningarna för att branschens ska expandera ytterligare i Sverige finns. Vår största utmaning just nu är dock kompetensförsörjningen, säger Elisabet Österlund, ordförande i branschorganisationen Svensk Elektronik.

Tillgång till rätt teknisk kompetens är helt avgörande för företagens förutsättningar att växa och investera i Sverige. Flera medlemmar i branschorganisationen Svensk Elektronik vittnar om svårigheter att hitta rätt kompetens för utveckling, expansion och bibehållande av verksamhet i Sverige.
- Dessutom närmar sig en relativt stor del av yrkeskåren i branschen pensionsålder vilket gör att vi ser en generell brist i alla yrkeskategorier de kommande 5-10 åren, fortsätter Elisabet Österlund.

GODA JOBBCHANSER I EN FRAMTIDSBRANSCH
Undersökningar visar att många framtidsyrken finns inom elektronikindustrin. Kompetens inom området är efterfrågad och som utbildad inom branschen har man många valmöjligheter för en fortsatt karriär, något som innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem också försöker förmedla.

- Tyvärr har många valt bort teknikinriktade utbildningar redan i gymnasiet. Det kan bland annat bero på en snäv bild av teknikyrket. Det vill vi ändra på. Svensk elektronikindustri och teknikyrken är någonting för alla och påverkar de flesta branscher, som till exempel hälsa, design, sjukvård, säkerhet och samhällsutbyggnad. Vill man som ung bidra till en grön framtid och till innovationer som förenklar människor liv är vår bransch rätt ställe att börja på, säger Olle Hulteberg, ordförande för Smartare Elektroniksystem.

ADRESS
Branschorganisationen Svensk Elektronik

Telefon: 08-782 08 50

 

Program

Komvux: Elektroniktekniker
Yrkeshögskolor: Elektroniktekniker, Elektronikingenjör
Universitet och högskolor: Ingenjörs- och Civilingenjörsutbildningar inom elektronik och liknande

Yrken