Svensk Elektronik

Bli en del av Sveriges mest hoppfulla bransch!

Svensk elektronikindustri fortsätter att växa och har anställt fler än den genomsnittliga svenska industrin det senaste decenniet. Dessutom är lönsamheten fortsatt god och spås förbli så under överskådlig framtid. Det visar en färsk kartläggning av branschen.

Sverige är ett av världens främsta industriländer. En stor del av anledningen till det är vår världsledande framställning och utveckling av elektroniksystem. Elektroniksystem ingår i allt fler produkter och utgör en allt större och viktigare del i produktionskedjors och utveckling inom flera branscher. Digitalisering och elektrifiering är bara några av de samhällstrender som gör att branschen spås fortsätta att växa, i synnerhet i Sverige.
- Vår senaste kartläggning av branschen visar att tillväxten är fortsatt mycket god och förutsättningarna för att branschens ska expandera ytterligare i Sverige finns. Vår största utmaning just nu är dock kompetensförsörjningen, säger Elisabet Österlund, ordförande i branschorganisationen Svensk Elektronik.
Tillgång till rätt teknisk kompetens är helt avgörande för företagens förutsättningar att växa och investera i Sverige. Flera medlemmar i branschorganisationen Svensk Elektronik vittnar om svårigheter att hitta rätt kompetens för utveckling, expansion och bibehållande av verksamhet i Sverige.

GODA JOBBCHANSER
Elektroniksystemens många användningsområden gör att elektronikindustrin är en oerhört bred bransch med stora kompetensbehov inom flera områden och yrkesroller.
- En relativt stor del av yrkeskåren i branschen närmar sig pensionsålder vilket gör att vi ser en generell brist i alla yrkeskategorier de kommande 5-10 åren, fortsätter Elisabet Österlund.
Undersökningar visar att framtidens kollegor har intresse för bland annat klimatfrågor och problemlösningar, intressen som passar väl för en karriär inom elektronikindustrin.
- Tyvärr har många valt bort teknikinriktade utbildningar redan i gymnasiet. Ofta tycks det bero på dåligt självförtroende inom matematik, könsnormer och en snäv bild av teknikyrket. Det vill vi ändra på. Svensk elektronikindustri och teknikyrken är någonting för alla. Framtidsutsikterna är strålande och möjligheten att på riktigt bidra till världens gröna omställning finns inom industrin. Jag rekommenderar alla att söka sig till vår bransch, avslutar Elisabet Österlund.

ADRESS
Branschorganisationen Svensk Elektronik

Telefon: 08-782 08 50

 

Program

Komvux: Elektroniktekniker
Yrkeshögskolor: Elektroniktekniker, Elektronikingenjör
Universitet och högskolor: Ingenjörs- och Civilingenjörsutbildningar inom elektronik och liknande

Yrken