NRC Group Sverige

Vill du ha ett jobb du kan känna dig stolt över, med stark gemenskap där vi
tillsammans jobbar handfast för samhället och en hållbarare värld?
Välkommen till NRC Group Sverige!

 

I NRC Group får du jobba med experter inom alla teknikområden inom järnväg och anläggning, som vill driva branschen framåt – i vårt bygge av en hållbar infrastruktur för framtiden. Du kan dessutom få hela Sverige som arbetsplats, med möjligheten att jobba hos våra kollegor i Norden. Hos oss är du viktig!

Det här gör NRC Group Sverige
Vårt arbete behövs nu och i framtiden, och vår expertis är ovanligt bred. Järnvägsunderhåll och projekt, anläggning och maskin – det är bara att välja! Vi jobbar inom järnvägs- och anläggningsbranschen, och det innebär att vi gör allt från vägar, broar och markarbeten till bygge och underhåll av järnväg. Vi är speciella på marknaden i att erbjuda helhetslösningar inom underhåll och projekt för MBEST-entreprenader (mark-, ban-, el-, signal- och telearbeten). Hos oss kan du helt enkelt göra mer. Vi ger dig också styrkan i att vara en del av något större: Nordiska NRC Group.