SJ AB

Vill du följa med på en spännande resa?

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av våra 1 200 avgångar från 284 stationer.

Hos oss finns yrken inom många olika områden så som ekonomi, IT, teknik, underhåll, planering mm. Vi har både administrativa medarbetare på kontor och medarbetare som arbetare nära våra resenärer eller med att underhålla tågen så att de är hela och rena. Vår affär utvecklas ständigt och vi har återkommande behov av att rekrytera nya medarbetare till vår operativa fordonsverksamhet.

SJ har idag depåer som finns placerade i Stockholm (Hagalund), Göteborg, Malmö och Luleå. Hagalundsdepån är vår största depå med ca 400 anställda och 32 000 avgångar/år. I våra depåer är våra största yrkesgrupper Fordonsoperatörer som bl.a. arbetar med att förflytta tågen i rätt ordning och Komfortoperatörer som ser till att tågen är rena när kunden stiger ombord.

FORDONSOPERATÖR – ”Brio-tåg – men mycket tyngre”
SJ har idag ca 100 Fordonsoperatörer i hela landet fördelat till våra fyra depåer. En Fordonsoperatör arbetar både enskilt och i lag med bl.a. bangårdsväxling, fordonsförflyttning, klargöring inför avgång och bromsprovning. Våra kunder reser alla dagar om året och därmed behöver Fordonsoperatörerna bemanna depåerna i treskift.
Vid starten av anställningen som Fordonsoperatör ger vi en tre månader lång grundutbildning som leder till ett förarbevis och tillstånd att framföra tågen i depån. Därefter inleds en grundutbildning med praktik innan man är färdig att påbörja bangårdsarbetet. Grundkraven för att kunna bli Fordonsoperatör enligt Transportstyrelsen är godkända gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik. Utöver det krävs även godkänd hälsoundersökning samt godkända tester i bl.a. simultanförmåga och reaktionssnabbhet. Arbetet som Fordonsoperatör passar särskilt bra för dig som trivs med att arbeta fysiskt utomhus, har ett högt säkerhetstänk och intresse för teknik och tunga fordon!

KOMFORTOPERATÖR – ”Ett rent lagarbete”
SJ har idag ungefär 400 Komfortoperatörer anställda vid våra depåer i landet. Huvuduppgiften för en Komfortoperatör är att göra våra tåg rena och fina inför att våra kunder ska genomföra sin resa. Det innebär både invändig städning och utvändig tvätt av glasrutor eller påfyllning av vatten till toaletter. Arbetet sker i arbetslag i skift ute på bangården.
Vid starten av sin anställning som Komfortoperatör ger vi en utbildning på två veckor för att förbereda inför arbetet på bangården. Arbetet sker sedan i sammansvetsade lag med roterande arbetsuppgifter under passet. Dagtid görs i regel ett lättare städ medan ett grundligare städ görs nattetid då tågen står stilla längre. God förståelse och kunskap i svenska språket är en förutsättning i arbetet. I framtiden ser vi gärna fler kvinnliga Komfortoperatörer för en jämnare balans i arbetsgrupperna. Arbetet som Komfortoperatör passar särskilt bra för dig som gillar lagarbete, kan vara flexibel i en omväxlande miljö, har känsla för detaljer och vill vara en viktig pusselbit för att öka vår kundnöjdhet!

ADRESS
SJ AB
105 50 STOCKHOLM

Besök: Vasagatan 10

Telefon: 010–751 60 00