Institutet för rymdfysik

Människan har en inneboende drift att tänja gränserna för att utöka sin kunskap. Vid Institutet för rymdfysik, IRF, är det denna drift som hela verksamheten bygger på. Forskningen vid IRF utvecklas kontinuerligt och har idag en mångfald grenar, från atmosfärens komplexa fysik till rymdfysik runt jorden över andra planeter till asteroider och kometer. Denna mångfald har ett gemensamt mål: att försöka förstå hur vår livsmiljö uppstått och vad som påverkar dess framtid. Att vara verksam vid IRF innebär att delta i en hel forskningsprocess, från idéstadiet via experiment med tekniskt nyskapande till resultat i form av vetenskap.

IRF är sedan 1950-talet en av de stora nationella och internationella aktörerna inom rymdforskningsområdet. Bland IRF:s samarbetspartners märks t.ex. europeiska rymdorganisationen ESA, amerikanska rymdstyrelsen NASA, japanska rymdorganisationen JAXA, rymdorganisationer i Kina och Indien samt SSC m.fl. i Sverige.

IRF medverkar och har medverkat i flera stora internationella satellitmissioner:
Cassini - NASA-projekt för studier av Saturnus och månen Titan
Cluster - ESA-projekt för studier av jordens magnetosfär
Mars Express - ESA-projekt för studier av Mars
Rosetta - ESA-projekt för studier av en komet
Venus Express - ESA-projekt för studier av Venus
BepiColombo - en kombinerad japanskt och europeiskt projekt för studier av Merkurius
Chang’e 4 – ett kinesiskt projekt för studier av månens yta
JUICE – ett projekt för studier av Jupiter och dess isiga månar

Med huvudkontor i Kiruna och lokalkontor i Umeå, Uppsala och Lund bedriver IRF grundforskning och forskarutbildning inom områdena rymd- och atmosfärfysik samt rymdteknik. IRF svarar i dag för 80 procent av den nationella rymdfysikforskningen.

Mätningar i atmosfären, jonosfären och magnetosfären samt runt andra planeter är en viktig del av verksamheten. De data som samlas in utgör underlag för internationell och nationell forskning om rymden. Mätningarna sker via satellit, radar, stratosfärballonger m.m. IRF utvecklar avancerade mätinstrument för rymdsonder, satelliter m.m. Ett exempel är partikelinstrumentet ASPERA som återfinns ombord på ESA:s rymdsond Mars Express.

IRF är en av parterna i forskarskolan för rymdfysik (Luleå tekniska universitet). IRF bidrar också till de rymdutbildningar som ges av Luleå tekniska universitet på Rymdcampus i Kiruna.