Svealandstrafiken AB

Ett starkt företag i en framtidsbransch

Svealandstrafiken AB utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Västmanland, stadstrafiken i Örebro samt den regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken. Från den 1 januari 2018 ägs bolaget gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro län.

Vi har huvudkontor i Västerås och Örebro. Det är också där man finner de två största depåerna. Vi finns även representerade i Fagersta, Köping, Odensbacken och Sala.

Vi är ett företag i ständig utveckling både i trafik- och miljöhänseende. Tack vare nya, moderna bussar med ny teknik, ligger vi idag långt framme för att förbättra det kollektiva resandet. Vi vill vara det naturliga valet för ditt resande. Gemensamt för alla våra medarbetare är att de är viktiga pusselbitar för att helheten ska fungera.

Bussföraren är vårt ansikte utåt. Motiveras du av eget ansvar, att jobba med problemlösning och att få människor att känna sig trygga kan bussföraryrket vara något för dig.

Trafikledaren leder och dirigerar den dagliga trafiken. Du är förarens stöd i alla situationer och sitter som spindeln i nätet.

Verkstadspersonalen har också en viktig funktion. Du ser till att bussarna är i bästa skick så att det är tryggt att resa med oss. Det råder brist på tungmekaniker idag, ett litet tips för dig som funderar på framtiden.

Servicepersonalen förbereder bussen för trafik. Här jobbar du bl. a. med tankning, yttre och inre städning, säkerhetskontroller och utför småreparationer på bussarna.

Administrativ personal har hand om olika stödfunktioner i bolaget. Här arbetar du bl. a. med ekonomi, löner, trafik- eller personalplanering, information och utbildning för att nämna några.

ADRESS

Svealandstrafiken AB
Fabriksgatan 20, 721 30 VÄSTERÅS
Tel: 021-470 18 00

Svealandstrafiken AB
Retortgatan 7, 702 23 ÖREBRO
Tel: 019-760 63 00