Zinkgruvan Mining AB

Var med och bygg en grön framtid!

VILL DU STÅ UT FRÅN MÄNGDEN?
Söker du ett annorlunda jobb? Det kan vi erbjuda. Eller hur många känner du som kan kolla jobbmejlen 800 meter under jord? Under jord arbetar bland annat våra bergarbetare, lastbilschaufförer, bergsprängare och elektriker. Vad kanske inte alla vet är att vi även har många yrkesgrupper som arbetar ovan jord, exempelvis geologer, ingenjörer, ekonomer, it-tekniker och personalvetare. Totalt finns mer än 90 yrkesgrupper hos oss på Zinkgruvan Mining.

BYGG EN GRÖN FRAMTID
Metall använder du och vi andra ständigt i vår vardag. Ta gärna en minut och försök Föreställa dig en värld utan metall. Efterfrågan på metall är stor eftersom metall används för att bygga välfärd - det vill säga hus, fabriker, bilar, elektronisk utrustning och mycket annat. Just nu sker en övergång till att använda mer hållbara energikällor såsom solenergi och vindkraft. För att kunna utveckla denna nya gröna teknologi behövs metall och mineral eftersom de utgör viktiga komponenter.

MED KONTAKTER UT I VÄRLDEN
Zinkgruvan Mining ingår i en kanadensisk koncern som heter Lundin Mining. Koncernen har sitt huvudkontor i Toronto och har verksamhet i Sverige, USA, Brasilien, Chile och Portugal. Många av våra medarbetare har daglig kontakt med kollegor utomlands.

VI SÖKER DIG SOM…
Utvecklingen går snabbt framåt inom gruvindustrin. För att det ska vara möjligt, krävs ett ständigt flöde av nya idéer. Vi söker därför dig som är kreativ och lätt tar till dig ny kunskap, tänker utanför lådan och som gillar utmaningar! Zinkgruvan Mining har ett konstant behov av att rekrytera nya medarbetare. Särskilt söker vi dig som är tjej!

Sök jobb hos oss!