Bruks Siwertell AB

Internationellt och framgångsrikt företag som erbjuder många möjligheter

Bruks Siwertell är ett världsledande företag inom förflyttning av bulkmaterial i hamnar. På kontoret i Bjuv designas, marknadsförs och säljs maskiner och system för bulkhantering världen över.

Varje dag importeras och exporteras bulkmaterial över hela världen. Med bulk menar man material som inte är förpackat som tex spannmål, kol och cement som fraktas i stora lastrum på fartyg. För att kunna transportera bulkmaterial från en hamn till en annan behövs speciella maskiner som lastar och lossar materialet på och av fartygen. Det är här Bruks Siwertell-system och lösningar kommer in. Vi specialiserar oss på att tillverka maskiner och system som hanterar bulkmaterial i hamnar.

Våra kunder
Våra kunder är främst export- och importföretag, kraftverk och hamnmyndigheter.

Resor
Många tjänster omfattar tjänsteresor till olika länder i hela världen. Eftersom de flesta av våra kunder finns i utlandet krävs goda kunskaper i engelska. Kan man fler språk är detta ett plus.

Hållbarhet
Vårt uppdrag är att eliminera avfall, utsläpp och spill från torrbulkhantering och, att utnyttja vår teknik, vår kunskap och vårt branschinflytande för att påskynda positiva globala förändringar.

Jobb på Bruks Siwertell, Bjuv
På Bruks Siwertell i Bjuv arbetar till största del olika typer av ingenjörer.
Exempel:

Elingenjör
Arbetar med elutrustning på våra maskiner, utforma och handla upp, och emellanåt igångkörning ute hos kund.

Försäljningsingenjörer
Uppgiften är bl.a. att göra offerter och diskutera med möjliga kunder i hela världen om fördelarna med våra system.

Konstruktörer
Arbetet innebär design av produkter genom att ta fram ritningar på datorn i programmen Autocad och Inventor.

Surveyors
Som surveyor inriktar man sig på service och underhåll av våra system som redan levererats till en kund.

ADRESS
Bruks Siwertell AB
Box 566 Gunnarstorp
267 25 BJUV

Telefon: 042-858 00