Svenska kraftnät

Svenska kraftnät spelar en nyckelroll i resan mot ett än mer elektrifierat Sverige. Den fortsatta elektrifieringen kommer vara avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med konkurrenskraft och stark välfärd. Vårt samhällsviktiga uppdrag är en förutsättning för att elen som produceras ska nå ut till människor.

En TWh i taget jobbar vi för ett Sverige som står starkt. För ett Sverige som går en ljus framtid till mötes. Vill du vara med och jobba för ett lysande Sverige?

Samhällsviktigt uppdrag

El är idag en självklarhet för ett modernt demokratiskt samhälle. Det är en förutsättning för nästan allt runt omkring oss: belysning, värme, sjukvård, IT, matproduktion, underhållning och vårt dagliga arbete. Men användning av el är en fråga om fysik, teknik, IT och omfattande riskanalyser. Svenska kraftnät är en viktig kugge i det maskineriet.

Meningsfullt arbete

Arbetet är meningsfullt. Utan oss fungerar inte Sverige och det finns en stolthet hos medarbetarna på Svenska kraftnät. Hos oss är varje medarbetare viktig, utan dem kan vi inte fullfölja vårt uppdrag. Vi värdesätter medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter, kompetens och bakgrund. Vi anser att det förbättrar produktivitet, organisationskultur och ökar trivseln. Svenska kraftnät kan stolt säga att vi är en av energibranschens mest jämställda organisation.

Samarbete och personligt ledarskap

Kärnan i vår kultur är samarbete, att dela med sig av kunskap och hjälpa varandra. Vi arbetar alla mot samma mål och då krävs en laganda. Oavsett vilken roll du har hos oss så bidrar du också genom ditt personliga ledarskap till resultat och samarbete. Hos oss blir du en del av en dynamisk arbetsplats med spännande utmaningar. Här får du växa och ta ansvar i en föränderlig organisation.

Många möjligheter

Vill du vara med och anta en av vår tids största utmaningar?

Hos oss kan du bidra till klimatet och energiomställningen på många olika sätt, inom en mängd olika roller och hitta spännande jobb med goda framtidsutsikter. Svenska kraftnät kan utöver fasta anställningar erbjuda examensarbeten och sommarjobb som en möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder också trainee- och aspirantprogram som en bra start på din karriär. Vi har plats för både specialister och generalister inom olika områden.

ADRESS
Svenska kraftnät
Box 1200
Sturegatan 1
172 24 Sundbyberg

 

Yrken

Projektledare
IT-arkitekter
Kraftsystemanalytiker
Systemutvecklare
Elmarknadsanalytiker
Teknikspecialister
och många fler inom el, energi, samhällsbyggnad och IT.

Program