ZÜBLIN Scandinavia AB

Framsteg börjar med oss.

På ZÜBLIN Scandinavia AB är vi experter på infrastruktur och grundläggning. Vi utför små och medelstora byggprojekt med hög komplexitet.

Hos oss blir du en del av ett svenskt företag med god sammanhållning och korta beslutsvägar – samtidigt som du blir en del av en internationell koncern med resurser, tekniskt kunnande och finansiell styrka.

I framtiden kommer entreprenörskapets framgång mer än någonsin att bero på förmågan att tidigt se trender och utveckla innovativa lösningar. Detta kräver ledare och medarbetare som inte bara vill stödja denna förändring utan också vill vara med och driva den.

ZÜBLIN Scandinavia AB är en del av STRABAG koncernen. Omkring 86 000 medarbetare arbetar på 2 400 platser runt om i världen med att göra framsteg.

Från grundläggning och husbyggnad, vägbyggnad och anläggningsteknik, brobyggnad och tunneldrivning, projektutveckling till produktion av byggmaterial – tar vi hållbart byggande till en ny nivå och strävar efter att bli en av de mest innovativa och hållbara byggkoncernerna i Europa.

Vi är pionjärer inom ny teknik. Vi tänker framtidsorienterat och utvecklar ständigt nya arbetssätt som sparar resurser och gör oss mindre beroende av fossil energi.

Även om framtidens arbetssätt kommer att formas av ny digital teknik kommer medarbetarna att förbli vår viktigaste framgångsfaktor.

Lika möjligheter, mångfald och inkludering är en integrerad del av vilka vi är som företag och hur vi arbetar. Partnerskap och förtroende är kärnvärden som vår företagskultur bygger på.

Samarbete över lands- och organisationsgränser gör det möjligt att göra det som inte kan göras på egen hand. Tillsammans strävar vi efter ett tydligt mål: att utforma, bygga och driva byggprojekt på ett sätt som skyddar klimatet och sparar resurser. Därför är vårt motto WORK ON PROGRESS.

Adress

ZÜBLIN Scandinavia AB
box 7017
170 07 SOLNA

Telefon: 08-553 353 00