Seco Tools AB

Seco är ett företag som tillverkar verktyg för skärande bearbetning till kunder över hela världen

För att fortsätta utvecklingen av företaget är vi beroende av medarbetare med rätt kompetens. Vi samarbetar lokalt med gymnasiet och Teknik College för att bland annat kunna påverka gymnasieprogrammens inriktning. Vi värnar om ungdomar på de orter vi verkar och stödjer flera ungdomsverksamheter lokalt.

Vi söker kontinuerligt nya medarbetare och hos oss på Seco får du vara med och forma en spännande framtid!

I mer än 80 år har Seco levererat verktyg och tjänster som tillverkare behöver för maximal produktivitet och lönsamhet. Med innovativa produkter och djup förståelse för våra kunders bearbetningsbehov kan vi skapa lösningar som hjälper till att höja produktiviteten hos kund. Vi samarbetar även med universitet och branschorganisationer för att följa trender och utveckla lösningar som uppfyller kundens behov inom olika områden. Vi har även ett nära samarbete med leverantörer av kompletterande teknik för att säkerställa att tillverkaren har tillgång till den bästa lösningen.

Vår produktion tillhör den allra modernaste. Vi använder en stor mängd avancerade maskiner och arbetet bedrivs med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Totalt sysselsätter vi 4300 personer världen över, varav cirka 1200 i Fagersta.