Martin Koch-gymnasiet

VI SKAPAR MÖJLIGHET FÖR ALLA ELEVER OCH VI ÄLSKAR DET

Vi är en kommunal gymnasieskola med lång erfarenhet av utbildning. I dagsläget har vi drygt 400 elever och ett stort programutbud.

NA med naturvetenskaplig inriktning
SA med samhällsvetenskaplig inriktning
EK med ekonomiinriktning
TE med informationsinriktning
BA med inriktning husbygge, gruv och anläggning
BF med social och pedagogisk inriktning
HA med inriktning handel och service
FT med inriktning personbil
IN med inriktning svets
IM introduktionsprogrammet

Vill du veta mer om skolan och våra program, gå in på hemsidan. Du hittar oss även på instagram och facebook.

Vad får du som elev?
Skolan har små undervisningsgrupper så du som elev har möjlighet att få mycket individuell tid med din lärare. Genom att vi har en stor andel behöriga lärare som arbetar med stort engagemang, så lyckas de flesta av våra elever med att nå målet för sina studier. Alla elever oavsett program har möjlighet att driva ett UF-företag under sitt sista läsår.
Besök från näringslivet och studiebesök ser vi som en viktig ingrediens i skolarbetet. Genom våra goda kontakter med närliggande företag kan vi alltid erbjuda eleverna en bra APL-plats.

Saker vi är stolta över
Trygg arbetsmiljö för både elever och lärare
Studiero på lektionerna
Fina rymliga lokaler
Ett välordnat bibliotek
Möjlighet att få stöd och stöttning i studierna
Ett aktivt elevråd