Martin Koch-gymnasiet

VI SKAPAR MÖJLIGHET FÖR ALLA ELEVER OCH VI ÄLSKAR DET

Vi är en kommunal skola i Hedemora kommun där vi har eleven i fokus. Skolan har nära samarbete med näringslivet vilket gör att våra elever på yrkesprogrammen får möjlighet till bra och engagerade APL-platser. Vi bjuder in representanter allt från lokalpolitiker, regionpolitiker, diplomater och EU-representanter för att våra elever ska få så nyanserad bild av sin omvärld som möjligt. Vi är en nybliven EU-certifierad gymnasieskola med en egen skolambassadör för EU.

Vad får du som elev?
Välkommen till Martin Koch-gymnasiet. Vi är en liten skola där vi ser alla våra elever. Du får mycket tid med lärare som gör att du lär dig ännu mer. Centralt läge med nära till buss och tågstation, prisbelönta lärare och stort fokus på våra elevers lärande genom att erbjuda kunnig personal, eget bibliotek och fräscha lokaler. Det är några av fördelarna med att plugga på Martin Koch-gymnasiet.

Skolan har ca 400 elever och åtta olika nationella gymnasieprogram samt fyra olika IM-program. Vårt fina bibliotek och vår fantastiska bibliotekarie är något vi är stolta över. Vi har fantastiska lärare som både är behöriga i sina ämnen och verkligen finns där för eleverna. Elevinflytande ser vi som en central del av verksamheten. Vi vill att elever ska känna sig delaktiga i undervisningen. Om man som elev skulle behöva extra hjälp finns det alltid en vuxen att vända sig till. Två av våra lärare vann dessutom pris från Kungliga Vetenskaps-akademien respektive Svenska Akademien i år, vilket vi är extra stolta över.

Med utmärkelser som Dalarnas bästa UF-skola (Ung Företagsamhet) och Dalarnas bästa UF-lärare kan Martin Koch-gymnasiet även räkna sig till en av landets bästa skolor för ungt företagande.

ADRESS 
Martin Koch-gymnasiet
Kyrkogatan 5
776 30 HEDEMORA

Telefon: 0225-342 33

Program

NA med naturvetenskaplig inriktning
SA med samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig inriktning
EK med inriktning ekonomi och juridik
TE med inriktning information och media
BA med inriktning husbygge och mark och anläggning (med fördjupning bergarbete)
BF med inriktningen pedagogiskt och socialt arbete
FS (försäljning och serviceprogrammet)
FT med inriktning personbil
VO