Bessemerskolan

Bessemerskolan - ett vidare val

Bessemerskolan är en kommunal gymnasieskola med ett stort utbud av utbildningar, tolv nationella program och fyra introduktionsprogram. Skolan har också Riksidrottsgymnasium med inriktning orientering och Nationell idrottsutbildning med inriktningarna bandy och innebandy.

Högskolebehörighet och praktik
Många av skolans program är yrkesprogram som ger dig praktik och värdefulla erfarenheter. På samtliga yrkesprogram kan du också läsa in högskolebehörighet för möjlighet att läsa vidare efter gymnasiet. Bessemerskolan har ett nära samarbete med näringslivet och genom dessa kontakter erbjuds spännande praktikplatser i Sandviken, övriga Sverige och utomlands.

Var med och bestäm!
På Bessemerskolan arbetar ledningen för att alla på skolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje. Som elev ska du också få upptäcka dina möjligheter, utvecklas och få en stark självkänsla. Elevrådet består av valda elever från Bessemerskolan, rådet arbetar med skolpolitiska frågor och företräder elever gentemot skolledning och
lärare.

Elevhälsa
På Bessemerskolan har du möjlighet till stöd, rådgivning och samtal hos våra kuratorer och skolsköterska.

Certifierade utbildningar
Teknikprogrammet och Industritekniska programmet på Bessemerskolan ingår i Teknikcollege Gästrikland och Vård- och omsorgsprogrammet ingår i VO-college Gävleborg. Flera av Bessemerskolans yrkesprogram är
kvalitetsmärkta av respektive bransch.
Skolan är även certifierad för utbildningen Diplomerad Gymnasieekonom.

Öppet hus
I år kommer öppet hus att vara digitalt med filmer på hemsidan.

Välkommen till Bessemerskolan!