Eksjö Gymnasium

Här på Eksjö Gymnasium tror vi att gemenskap och sammanhållning är nyckeln till framgång i studierna. Vi strävar efter att du som elev ska utveckla både dina ambitioner och kunskaper, så att du når din fulla potential.

Trivsel och gemenskap
Vi vill att du ska trivas! På vår skola arbetar vi för en god gemenskap och en trygg miljö. Vi har många programöverskridande projekt där elever möts och skapar tillsammans. Det handlar om konstprojekt, idrott, tävlingar och temadagar. Utöver legitimerade lärare har vi utbildade studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor. Med dessa kompetenser skapar vi en trivsam och trygg skola.

Mötesplatser och estetik
Vi på Eksjö Gymnasium tror att estetik är viktigt för trivsel och välmående. Vår skola är vacker med klassisk arkitektur kombinerad med modernt utrustade klassrum. Här finns miljöer där du som elev kan studera ensam eller i grupp. Vi har soffor och bord i korridorerna samt en cafeteria.

Fördjupningar och unika samarbeten
Skolan samarbetar med det lokala arbetslivet. Detta gör att våra elever får delta i bland annat intressanta projekt, övningar, föreläsningar och studiebesök. Exempelvis kan du på det Naturvetenskapliga programmet hos oss välja medicinsk fördjupning där vi samarbetar med Höglandssjukhuset. På det Estetiska programmet har vi ett unikt samarbete med Eksjö Stadsfest samt med yrkesverksamma inom branscherna.

Studier och idrott samtidigt?
Kan det verkligen fungera? Självklart! Vi har lång erfarenhet av att hjälpa ungdomar att kombinera goda studieresultat med idrottsliga framgångar, oavsett vilken idrott du utövar. Inom orientering har skolan dessutom riksintag. Här går elever från hela landet som vill satsa på en elitkarriär och förena träning och tävling med studier på gymnasieprogram.

Musikprofil och Dansprofil
Du som är intresserad av musik eller dans kan kombinera detta med vilket program som helst. På vår Musik- eller Dansprofil får du lära sig om olika musikstilar och danser. Du har också möjlighet att vara med i olika ensembler och i shower. Vill du stå på scen? På Eksjö Gymnasium har du din chans!

Anpassad gymnasieskola
På anpassad gymnasieskola finns programmen för Administration, handel och varuhantering, Fordonsvård och godshantering, Hotell, restaurang och bageri samt Individuella program. På Individuella program läser du kärnämnena tillsammans med eleverna på de nationella programmen, vilket gör att du har möjlighet att få många kamrater. Under utbildningen ges många möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet, vilket oftast leder till sysselsättning efter dina år hos oss.

Adress

Eksjö Gymnasium
575 80 EKSJÖ

Besök. Läroverksgatan 8
Telefon: 0381-363 30

Program

BA – Husbyggnad, lärling åk 2 och 3
EK – Ekonomi/Juridik
EE – Dator- och kommunikationsteknik
ES – Bild och formgivning/Musik
HU – Språk
NA – Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle
SA – Beteendevetenskap/Samhällsvetenskap
TE – Design och Produktutveckling
VO