Eksjö gymnasium

MÖJLIGHETERNAS SKOLA

På Eksjö gymnasium tror vi att gemenskap och sammanhållning är nyckeln till framgång i studierna. Vi strävar efter att du som elev ska utveckla både dina ambitioner och kunskaper, så att du når din fulla potential.

Trivsel och gemenskap
Vi vill att du ska trivas! På vår skola arbetar vi för en god gemenskap och en trygg miljö. Vi har många programöverskridande projekt där elever möts och skapar tillsammans. Det handlar om konstprojekt, idrott, tävlingar och tema-dagar. Utöver legitimerade lärare har vi utbildade studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor. Dessa, tillsammans med andra kompetenser, skapar en trivsam och trygg skola.

Mötesplatser
Vi på Eksjö gymnasium vet att det är viktigt med trivsel och välmående. Vår skola har modernt utrustade klassrum och en vacker arkitektur. Här finns miljöer där du som elev kan studera ensam eller i grupp. Vi har soffor och bord i korridorerna samt en cafeteria.

Fördjupningar och unika samarbeten
Skolan samarbetar med det lokala arbetslivet. Detta gör att våra elever får delta i bland annat intressanta projekt, övningar, föreläsningar och studiebesök. Exempelvis kan du på det Naturvetenskapliga programmet välja medicinsk fördjupning där vi samarbetar med Höglandssjukhuset. På det Estetiska programmet har vi ett unikt samarbete med Eksjö Stadsfest samt med yrkesverksamma inom branscherna.

Studier och idrott samtidigt?
Kan det verkligen fungera? Självklart! Vi har lång erfarenhet av att hjälpa ungdomar att kombinera goda studieresultat med idrottsliga framgångar, oavsett vilken idrott du utövar. Inom orientering har skolan dessutom riksintag. Här går elever från hela landet som vill satsa på en elitkarriär och kombinera träning och tävling med studier på gymnasieprogram.

Musikprofil och Dansprofil
Du som är intresserad av musik eller dans kan kombinera detta med vilket program som helst. På vår Musik- eller Dansprofil får du lära dig om olika musikstilar och danser. Du har också möjlighet att vara med i olika ensembler och i shower. Vill du stå på scen? På Eksjö gymnasium har du din chans!

Anpassad gymnasieskola
Hos oss finns programmen för Administration, handel och varuhantering, Fordonsvård och godshantering, Hotell, restaurang och bageri samt Individuella program. Under utbildningen ges möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet, vilket kan leda till sysselsättning efter dina år hos oss.

Adress

Eksjö gymnasium
575 80 EKSJÖ

Besök. Läroverksgatan 8
Telefon: 0381-360 00

Program

BA – Husbyggnad, lärling åk 2 och 3
EK – Ekonomi/Juridik
ES – Bild och formgivning/Musik
HU – Språk
NA – Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle
SA – Beteendevetenskap/Samhällsvetenskap
TE – Design och Produktutveckling
VO