Ellen Fries gymnasium

Ellen Fries gymnasium är Uppsalas nya kommunala gymnasieskola. Här är bildning, kreativitet och företagsamhet i fokus.
Här utvecklar du din kreativitet och lär dig att driva företag, oavsett vilket program du går. Vi har nära samarbete med Ung Företagsamhet och Uppsala universitet.
På Ellen Fries gymnasium får du hjälp att hitta din väg tidigt under gymnasietiden eftersom vi vet att det är enklare att vara motiverad att plugga när målet är tydligt. Dina lärare anpassar undervisningen till dig, så att du har förutsättningar att nå ditt mål.

6 anledningar att välja Ellen Fries gymnasium

Du kan mer än du tror
Som vi ser det är du lika viktig som det du ska lära dig. Och för oss handlar en bra skola om att blanda lyssnande med tänkande och praktiskt arbete, där du själv får vara med och planera och utvärdera.

Arbetsmiljön
Ingen väljer väl skola på argumentet ”vackraste läget i stan”? När vi skulle renovera och bygga om lokalerna frågade vi sju grupper med elever: ”Hur vill ni att det ska se ut i skolan när ni börjar i gymnasiet?”. Sedan lät vi arkitekterna och byggarna förverkliga svaren. Vi tycker det blev riktigt bra. Kom hit och titta.

UF redan i ettan
I de flesta skolor börjar man med Ung Företagsamhet (UF) först i trean. Våra ekonomi- och försäljnings- och serviceklasser börjar redan i ettan. Först med undervisning i företagande och entreprenörskap, och sedan får du prova på att tillsammans med din klass starta ett UF-företag. I åk 3 jobbar alla våra program med UF.

Erfarenhet av både undervisningen och verkligheten
Vi har erfarna lärare med ett genuint intresse av elever och att undervisa. Kreativitet och samarbetet i klassrummet är viktiga delar i skoldagen och våra elever medverkar på olika sätt i planering och upplägg av undervisningen. Vi har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, det betyder att lärare använder olika perspektiv och ser på ämnet från olika håll i sin undervisning.

Kunskapen sitter i väggarna
I våra lokaler har det varit skola sedan 1889, läroverk, vuxenutbildning och gymnasieskola. Skolan har fått sitt namn efter Ellen Fries som läste historia, nordiska språk och statskunskap vid Uppsala universitet och blev 1883 Sveriges första kvinnliga filosofie doktor.

Det undersökande förhållningssättet
I ett undersökande förhållningssätt styrs skolans utvecklingsarbete av de intervjuer som skolans personal har med eleverna. Som elev på Ellen Fries gymnasium kommer du flera gånger under din tid hos oss att bli inbjuden till samtal. Samtalen följer en mall och har ett syfte men du får gärna passa på att prata om annat som är viktigt för dig. Vi gör detta för att vi vill veta hur våra handlingar påverkar elevernas lärande och trivsel på skolan. En korrekt information får vi bara genom att samla fakta direkt från eleverna.

ADRESS 
Ellen Fries gymnasium
Västra Strandgatan 11
753 11 Uppsala

Program

Försäljnings- och serviceprogrammet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet: naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet: beteendevetenskap och samhällsvetenskap