Försvarsmakten – Luftvärnsregementet Lv 6

Utmana dig själv – försvara Sverige

Luftvärnets uppgift är att övervaka luftrummet med radar, upptäcka hot och bekämpa fiender med robotar.

Att säkra svenskt luftrum från obehöriga är en förutsättning för att hävda landets suveränitet. Det gör luftvärnet tillsammans med flygvapnet. Luftvärnet arbetar med mobila robotsystem och sensorer och det ställs höga krav på uthållighet och teknisk kunskap. På så sätt kan vi skydda civilbefolkningen, byggnader och platser som är viktiga för samhället.

Utbildningsvägar
För att jobba inom Försvarsmakten behöver du göra grundutbildning. Det vanligaste sättet är att via mönstring göra värnplikten men det går också att söka frivilligt. Grundutbildningen är 9, 11 eller 15 månader lång beroende på befattning. På Luftvärnsregementet söker vi dig som har intresse av teknik och träning. Du kan också köra tunga fordon som pansarterrängbil och utbilda dig inom mekanik.

Yrken
Efter grundutbildningen kan du ta anställning som soldat, gruppbefäl eller läsa vidare till officer.
Som officer kan du välja mellan specialistofficer som utbildar soldater eller taktisk officer som är chef och jobbar med strategiska frågor. Officersutbildningarna studerar du på Militärhögskolan i Halmstad eller på Karlberg.

Kontakt
Rekryteringssektionen LV6 035-266 22 80 eller rekrytering-lv6@mil.se