Svenska kyrkan Lunds stift

Ett jobb för livet!

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något du tror på och att möta människor på olika sätt. I Svenska kyrkan finns både anställda och ideella medarbetare. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare med cirka 23 000 anställda. I Lunds stift, som omfattar Skåne och Blekinge, arbetar närmare 3 500 personer.

Det finns många olika yrkesgrupper inom kyrkan. Präster, kyrkomusiker, diakoner och församlingspedagoger kallas för profilyrken och kräver förutom en högskoleutbildning också en utbildning inom Svenska kyrkan. Andra yrkeskategorier är bland annat vaktmästare, värdinnor, barnledare, ekonomer, kanslister, kommunikatörer och jurister.

En majoritet av Sveriges befolkning tillhör Svenska kyrkan. Kyrkans arbete är mycket varierat och innebär möten med många människor. Svenska kyrkan deltar i åtskilliga nätverk i samhället. Våra medarbetare måste ha lätt för att skapa kontakt med andra, vara flexibla och kreativa. I församlingsarbetet samverkar olika yrken med skilda ansvarsområden. Svenska kyrkans arbete grundar sig på den kristna tron.

Diakonen ansvarar för kyrkans sociala arbete. Det innebär att stödja människor i utsatta situationer, samtala om livet och att uppmuntra till engagemang i samhället.

Prästen ansvarar för gudstjänster, dop, vigsel och begravning. Det innebär att prästen möter människor i olika skeenden i livet och samtalar om livsfrågor.

Församlingspedagogen ansvarar för undervisning i församlingen, främst bland barn, familj och unga. Ett exempel är konfirmandundervisningen.

Kyrkomusikern ansvarar för församlingens musikliv. Musikern spelar vid gudstjänster, leder körer, har musikundervisning och ordnar konserter.

Trainee – Praktik i Svenska kyrkan Lunds stift
Under tio månader får du som trainee möjlighet att arbeta inom kyrkans och församlingens liv och verksamhet. Det är ett tillfälle att undersöka vad det innebär att arbeta inom Svenska kyrkan. Året som Trainee ger dig också tid och utrymme att reflektera över din egna tro och livets frågor, stora som små.