Alfta Edsbyns Fastighets AB

På vår arbetsplats strävar vi efter att skapa en miljö som präglas av trygghet, service och framåtanda. Vi värdesätter både våra medarbetare och hyresgäster, och arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra tjänster och arbetsförhållanden. Vi tror på samarbete, både internt och med andra aktörer i samhället, för att uppnå våra mål. Läs vidare för att få en inblick i hur vi arbetar för att skapa Sveriges mest nöjda hyresgäster och en positiv arbetsmiljö för våra anställda.

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa trygghet i våra bostadsområden, genom närvarande medarbetare och samarbete med kommunen och andra viktiga samhällsaktörer. Trygghet för våra medarbetare skapar vi genom sjysta arbetsvillkor, moderna kollektivavtal, bra pensionslösningar och kul på jobbet. Vi har en timmes friskvård på arbetstid, gratis massage och tycker om att ställa upp i olika utmaningar tillsammans – som exempelvis Stafettvasan på längdskidor och Hitta Ut. Utöver det har vi friskvårdsbidrag och en engagerad personalklubb som ordnar roliga aktiviteter.

Vi vill ha Sveriges mest nöjda hyresgäster! För att nå dit är god service viktigt för oss, det skapar vi bland annat genom våra närvarande bovärdar. Bovärdarna är de som träffar hyresgästerna dagligen, utöver bovärdarna har vi bland andra också fastighetsskötare, lokalvårdare, tekniker och snickare som arbetar ute i våra områden. Till vår kärnverksamhet hör också uthyrningen, som är en av alla viktiga funktioner vid kontoret. Till oss ska man kunna vända sig med alla sina frågor och få just god service.

Flera av våra medarbetare har under åren utvecklat sina kunskaper och kompetens, både inom sitt yrke och för att kliva in i en ny roll hos oss. För oss är framåtanda och kompetensutveckling viktigt, vi följer samhällets utveckling och arbetar för att möta morgondagen tillsammans.

Vår bransch är under en intressant utvecklingsresa, för att arbeta hållbart och med ny teknik behöver vi också nya kompetenser.En del i att arbeta för ett hållbart fastighetsförvaltande är att vi är anslutna till Allmännyttans Klimatinitiativ, ett initiativ där vi ska vara fossilfria samt minska vår energianvändning med 30% till år 2030. För att se mer om hur det är att arbeta i fastighetsbranschen och vilka utbildningsmöjligheter som finns, gå gärna in på www.jobba-i-fastighetsbranschen.se.