Gästrike återvinnare

För en värld som räcker längre

Vi är en ambitiös och utvecklings-orienterad organisation med fokus på framtiden. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att förmedla kunskap och tillhandahålla lösningar. Det skapar förutsättningar för människor att vara med och bidra till en bättre miljö. Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid.

Vår vision är:
”Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar, för en värld som räcker längre”.

Sprider kunskap om avfall och miljö
Vi satsar stort på att sprida kunskap och påverka attityder, vilket återspeglas i våra verksamhetsmål. Vi ger miljöutbildningar för företag och utbildar skolelever och vuxengrupper. Kommunikationskampanjer och events är en etablerad del av verksamheten. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi också för att bedriva kunskapsexport till andra länder.

Samlar in med egna bilar och via entreprenad
Vårt uppdrag är att ansvara för den kommunala avfallshanteringen i de fem medlemskommuner som bildar förbundet. Vi ger service åt 167 000 människor och ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Vi bedriver verksamheten både i egen regi och via upphandlade entreprenader.

11 återvinningscentraler för grovsopor och farligt avfall
På Sörby Urfjäll i Gävle finns en av våra sammanlagt 11 återvinningscentraler i regionen som tar emot sorterade grovsopor och farligt avfall. I Gävle finns också kontor, lager, verkstad och fordonstvätt.

Biogasanläggning för en fossilfri framtid
I ett samarbete med Gävle Energi är vi också delägare i biogasanläggningen i Forsbacka som varit i drift sedan hösten 2017.

Varierat utbud av tjänster
Hos oss på Gästrike återvinnare behöver många olika yrkeskategorier arbeta tillsammans för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Förutom chaufförer, medarbetare på återvinningscentraler och kundservice finns t ex säljare, verksamhets- och IT utvecklare, miljö- och hållbarhetsstrateger, miljöpedagoger, kommunikatörer och controllers. Vi har under flera år också tagit emot coop-studenter från utbildningar med koppling till vårt område. Till exempel från miljöstrategprogrammet på Högskolan i Gävle. Det som kännetecknar en coop-utbildning är tio veckors praktik varje år där studenterna anställs ute på företag. Ett bra sätt att prova på ett yrke och lära känna en arbetsgivare.

Under 2024 tar vi över ansvaret för återvinningsstationerna och vi påbörjar vårt arbete med fastighetsnära insamlingar.